Menu Content/Inhalt
Harmonogram wywozu odpadów z terenu OSM w 2017 r. PDF Drukuj
Harmonogramy wywozu odpadów z zabudowy wielorodzinnej
z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2017
roku
Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa


Osiedle Pułanki

Zmieszane odpady komunalne - poniedziałek, środa, piątek
Odpady ulegające biodegradacji (zielone) - poniedziałek*
Zmieszane odpady opakowaniowe - poniedziałek oraz 15.04 i 23.12
Opakowania
 z papieru i tektury,
z tworzyw sztucznych oraz ze szkła
- poniedziałek oraz 15.04 i 23.12
Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 2.01, 24.01, 14.02, 7.03, 28.03, 18.04, 9.05, 30.05, 20.06, 11.07, 1.08, 22.08, 12.09, 3.10, 24.10, 14.11, 5.12, 22.12

Osiedle Słoneczne

Zmieszane odpady komunalne - poniedziałek, środa, piątek
Odpady ulegające biodegradacji (zielone) - poniedziałek*
Zmieszane odpady opakowaniowe - piątek oraz 15.04 i 23.12
Opakowania z papieru i tektury,
z tworzyw sztucznych oraz ze szkła
- poniedziałek oraz 15.04 i 23.12
Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny -
2.01, 24.01, 14.02, 7.03, 28.03, 18.04, 9.05, 30.05, 20.06, 11.07, 1.08, 22.08, 12.09, 3.10, 24.10, 14.11, 5.12, 22.12

Osiedle XXV-lecia

Zmieszane odpady komunalne - poniedziałek, środa, piątek
Odpady ulegające biodegradacji (zielone) - środa*
Zmieszane odpady opakowaniowe - poniedziałek oraz 15.04 i 23.12
Opakowania z papieru i tektury,
z tworzyw sztucznych oraz ze szkła
- wtorek oraz 15.04 i 23.12
Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 4.01, 26.01, 16.02, 9.03, 30.03, 20.04, 11.05, 1.06, 22.06, 13.07, 3.08, 24.08, 14.09, 5.10, 26.10, 16.11, 7.12, 28.12


Osiedle Sienkiewiczowskie

Zmieszane odpady komunalne - poniedziałek, środa, piątek
Odpady ulegające biodegradacji (zielone) - poniedziałek*
Zmieszane odpady opakowaniowe - poniedziałek oraz 15.04 i 23.12
Opakowania z papieru i tektury,
z tworzyw sztucznych oraz ze szkła
- wtorek oraz 15.04 i 23.12
Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny -
2.01, 24.01, 14.02, 7.03, 28.03, 18.04, 9.05, 30.05, 20.06, 11.07, 1.08, 22.08, 12.09, 3.10, 24.10, 14.11, 5.12, 22.12

Informujemy ponadto, że w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gulińskiego 13a (w Firmie „Remondis")  nieodpłatnie przyjmowane są m.in. odpady pochodzące z remontów mieszkań.


* Uwaga! Odbiór odpadów biodegradowalnych odbywa się od 14 kwietnia do 15 listopada

 
designed by www.madeyourweb.com