Menu Content/Inhalt
Plan remontów na 2017 r

PLAN REMONRÓW

na 2017 r.

W roku 2017 Spółdzielnia zaplanowała środki na remont zasobów mieszkaniowych i garażowych w wysokości blisko 5 mln zł. Ze środków tych, zgodnie z obowiązującym w OSM Regulaminem tworzenia i gospodarowania funduszem na remonty, sfinansowane będą między innymi wydatki na:

 os. XXV-lecia i Sienkiewiczowskie

1. Wymiana wyłazów dachowych

- ul. Piaski 2

- ul. Trzeciaków 2

- ul. Konopnickiej 1

- ul. Konopnickiej 3

- ul. Sienkiewicza 84

- ul. Sienkiewicza 80

- ul. Sienkiewicza 78

- ul. Sienkiewicza 76

- ul. Sienkiewicza 74

- ul. Sienkiewicza 72

- ul. Kopernika 4

- ul. Polna 25

2. Remont przewodów kominowych

3. Remont balkonów

- ul. Polna 27               -  64 szt.

- ul. Konopnickiej 1      -  18 szt.

- ul. Konopnickiej 3      -  20 szt.

4. Malowanie klatek schodowych
     - ul. Iłżecka 73                    - 3 kl.

     - ul. Kopernika 7                 - 1 kl.

     - ul. Kochanowskiego 8       - 4 kl.
     - ul. Sienkiewicza 96           - 1 kl.

5. Wymiana stolarki  okiennej i drzwiowej
     -
Lokale mieszkalne i klatki schodowe


6. Wymiana drzwi do kl. schodowych
 

- ul. Iłżecka 61

- ul. Iłżecka 63

- ul. Iłżecka 65

- ul. Iłżecka 69

7. Remont stopni, podestów i biegów schodowych
    na klatkach polegający na wymianie posadzek

    ul. Sienkiewicza 96

       8. Remont oświetlenia klatek schodowych w budynkach niskich

- ul. Konopnickiej 1

- ul. Konopnickiej 3

- ul. Waryńskiego 1

- ul. Sienkiewicza 84

- ul. Sienkiewicza 76

- ul. Sienkiewicza 72

- ul. Sienkiewicza 59c

- ul. Sienkiewicza 46

- ul. Iłżecka 69

9. Remont instalacji elektrycznej w piwnicach

- ul. Piaski 2

- ul. Trzeciaków 2

- ul. Sienkiewicza 96

- ul. Sienkiewicza 94

10. Remont oświetlenia ulicznego  - 6 szt.

11. Remont instalacji wodociągowej w mieszkaniach

12. Wymiana poziomów wodociągowych

- ul. Iłżecka 71

- ul. Iłżecka 73

13. Wymiana pionów wodnych i kanalizacyjnych

      - ul. Sienkiewicza 68

14. Roboty drogowe

     · Remont chodników

     - ul. Konopnickiej 1-3                 -  96 m2

     - ul. Wspólna 2                           -  20 m2

     - ul. Matejki 5 /tył budynku/        -  64 m2

     - ul. Kopernika 4                        -  15 m2

     - ul. Iłżecka 61                           -  100 m2

     - ul. Iłżecka 63                           -  100 m2

     · Remont dróg i zatok parkingowych

     - ul. Kochanowskiego 9               -  124m2

     - ul. Sienkiewicza 68                  -  439m2

       15. Rekultywacja terenów zielonych os. XXV-Lecia i os. Sienkiwiczowskie

       16. Remont placów zabaw

- os. XXV-Lecia

- os. Sienkiwiczowskie

17. Pozostałe remonty bieżące wykonywane przez konserwatorów ogólnych

os. Słoneczne

1. Ocieplenie stropodachu

- os. Słoneczne 34        -  ok. 400 m2

- os. Słoneczne 44        -  ok. 400 m2

- os. Słoneczne 46        -  ok. 400 m2

- os. Słoneczne 3         -  ok. 900 m2

- os. Słoneczne 27        -  ok. 900 m2

2. Remont przewodów kominowych

3. Remont balkonów

- remont barierek na balkonach z wymianą szyb balkonowych -  40 kpl.

- remont kapinosów os. Słoneczne 44  -  31 szt.

4.  Malowanie klatek schodowych

 -  Nowa Słupia ul. Szkolna 8  – 3 klatki

 -  Łagów Ul. Spacerowa 2     – 3 klatki

 -  os. Słoneczne 12 kl. 1         – 1 klatka

 -  os. Słoneczne 36 kl. 1         – 1 klatka

5. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
     - lokale mieszkalne, piwnice i XI p.

6. Wymiana drzwi wejściowych do klatek

      wejściowych do klatek (budynki niski) - 3 szt.

      wyjściowych na dach  (budynki wysokie) - 3 szt.

7. Remont oświetlenia klatek

-  ul. Starokunowska 1/7a

-  ul. Słowackiego 40/42

-  ul. Górzysta 14/24

-  Nowa Słupia ul. Szkolna 8

-  Łagów ul Spacerowa 2

-  Os. Słoneczne 1

-  Os. Słoneczne 2

-  Os. Słoneczne 3

-  Os. Słoneczne 4

8. Remont instalacji elektrycznej  w piwnicach
 
- transformatory 24V

9. Remont oświetlenia osiedlowego – 30 szt. opraw

10. Remont instalacji wodociągowej w mieszkaniach

11. Remont instalacji centralnego ogrzewania

12. Roboty drogowe

- remont chodnika os. Sł. 12-36           -  ok. 190 m2

- remont chodnika os. Sł. 9                 -  ok. 60 m2

- remont nawierzchni Park Osiedlowy   -  ok. 40 m2

- remont parkingu os. Sł. 35                -  ok. 260 m2

- remont parking Sł. 24, 25, 27, 29       -  ok. 2350 m2

- remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych  -  ok. 50 m2

13. Remont placów zabaw   - os. Słoneczne

14. Rekultywacja terenów zielonych

15. Remont ławek i koszy

16. Pozostałe remonty bieżące wykonywane przez konserwatorów ogólnych


os. Pułanki

1. Remont dachów

- os. Pułanki 16       -  815 m2

- os. Pułanki 39       -  438 m2

- os. Pułanki 40       -  716 m2

- ul. Prosta 12         -  460 m2

2. Remont przewodów kominowych

3. Remont balkonów

- os. Pułanki 15       -  57 szt.

- os. Pułanki 18       -  57 szt.

- os. Pułanki           -  30 szt.

4. Malowanie klatek schodowych

     os. Pułanki 24, 25, 43, 45  - 14 klatek

5. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- lokale mieszkalne

 - okna na klatkach schodowych

6. Wymiana drzwi do klatek schodowych oraz okien do wiatrołapów

     drzwi metalowe do klatek      -  9 szt.

    metalowe okienka                -  9 szt.

7. Remont stopni, podestów i biegów schodowych
    na klatkach polegający na wymianie posadzek

    os. Pułanki 43, 45 - 8 klatek

8. Remont wiatrołapów

     os. Pułanki 2, 47     -  9 szt.

9. Wymiana lamp oświetlenia klatkowego na lampy energooszczędne w budynku os. Pułanki 7 i 8

10. Remont oświetlenia osiedlowego – 3 szt.

11. Remont instalacji wodociągowej w mieszkaniach

12. Remont sieci wodociągowej os. Pułanki 7-14   – ok. 230mb

13. Roboty drogowe

          - remont parkingu, ciągu pieszo-jezdnego, dojść do klatek chodowych

            os. Pułanki 50-51    -  1690 m2

- remont ciągu pieszo-jezdnego
           os. Pułanki 32-33  - 64 m2

  os. Pułanki 17       - 25 m2

         - remont cząstkowy ciągów pieszo-jezdnych  -  100 m2

14. Remont placów zabaw

15. Remont i montaż ławek i koszy na śmieci

16. Pozostałe remonty bieżące wykonywane przez konserwatorów ogólnych

  oraz wykonane zostaną także:

1.  Remont elewacji budynków

     - ul. Sienkiewicza 76, 84

     - ul. Polnej 21

     - os. Pułanki 41, 42, 43, 47 - ściany szczytowe

     - os. Słoneczne  44 - ściany osłonowe balkonów

2. Remont mieszkań z ksylamitem

            (ok. 15 mieszkań)

3. Remont 1 dźwigu (Pułanki 46 kl. 4)

4. Remont wewnętrznej instancji gazowej 

    (os. Pułanki 40 - pięć klatek z projektem)

5. Remont instalacji p.poż. w budynkach wysokich

    (os. Pułanki 13, 14, 15, 18)

 
designed by www.madeyourweb.com