Menu Content/Inhalt
Władze spółdzielni
Rada Nadzorcza PDF Drukuj Email

Na Walnym Zgromadzeniu Członków OSM wybrana została Rada Nadzorcza OSM na kadencję 2017-2020, w osobach:  

 1.   Chudzińska Grażyna - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2.   Kluba Janusz - Z-ca Przewodniczącego RN, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 3.   Karolik Renata - Sekretarz, Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej
 4.   Bogdański Jarosław - Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
 5.   Kuzdak Robert - Członek
 6.   Lipka Tomasz - Członek
 7.   Loranty-Syta Małgorzata - Przewodniczący Komisji Samorządowej
 8.   Łata Mariusz - Członek
 9.   Mroczek Anna - Członek
 
Zarząd OSM PDF Drukuj Email


Zarząd, administrację i obsługę zasobów spółdzielczych sprawują:

  •  Zarząd Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Kochanowskiego 5
   • mgr inż. Marek Zaręba - Prezes Zarządu
   • mgr Iwona Miszczyszyn - Z-ca Prezesa ds. Technicznych
   • mgr Grażyna Orłowska - Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych


  • Administracja I ul. Kochanowskiego 5
  • Administracja II Os. Słoneczne 44a
  • Administracja III Os. Pułanki 54
  • Oraz pozostali pracownicy

 
 


designed by www.madeyourweb.com