Menu Content/Inhalt
Wolne lokale użytkowe
Zaproszenie do składania ofert na najem lokalu użytkowego PDF Drukuj Email

Zarząd Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
zaprasza do składania ofert
na najem lokalu użytkowego ( pawilonu wolnostojącego )
położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim w Os. Pułanki 35
o powierzchni użytkowej 867 m² .

Pisemne oferty zawierające propozycję warunków najmu, w tym proponowaną wysokość czynszu, należy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5, pok. nr 14
lub za pośrednictwem poczty na adres Spółdzielni:
 ul. Kochanowskiego 5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.


Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni
pok. nr 12 lub pod nr telefonu : 41 263 -11-01 wew. 113.

 
Lokale użytkowe PDF Drukuj Email

Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje,
iż posiada wolne lokale użytkowe do wynajęcia
 położone w Ostrowcu Św.

  

Adres lokalu

Powierzchnia
użytkowa w m2

Uwagi

ul. Iłżecka 91

77,10

ul. Kochanowskiego 5

33,92

IV piętro

ul. Kochanowskiego 5

33,92

IV piętro

ul. Kochanowskiego 5

35,50

IV piętro

ul. Kochanowskiego 5

35,50

IV piętro

ul. Polna 27

44,12

ul. Polna 27

60,00

ul. Starokunowska 1/7A

30,01

ul. Waryńskiego 53

90,00

 

ul. Waryńskiego 53

40,60

piwnica

os. Pułanki 18

7,25

XI piętro

os. Pułanki 18

16,82

XI piętro

os. Pułanki 35 

867,00

pawilon
wolnostojący

os. Słoneczne 14

14,50

dolny
pasaż

os. Słoneczne 14

27,58

górny
pasaż

os. Słoneczne 14

65,67

stoisko
handlowe

Zainteresowani ww. lokalami użytkowymi mogą składać oferty z propozycję stawki czynszu w Sekretariacie Spółdzielni ul. Kochanowskiego 5, w Ostrowcu Św. pok. nr 14 . W ofercie musi być określona działalność , którą najemca będzie prowadził w najmowanym lokalu. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający formę organizacyjno - prawną oferenta (np. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wyciąg z rejestru sądowego, umowę spółki ), zaświadczenie o nie zaleganiu z powinnościami płatniczymi z Urzędu Skarbowego i ZUS.  W celu obejrzenia lokali należy kontaktować się z Administracjami poszczególnych osiedli. Bliższych informacji udziela Dział ds. Gospodarki Lokalami, pok. nr 12, tel. 263-11-01, wew.113.

 

 


designed by www.madeyourweb.com