Menu Content/Inhalt
Komunikaty
Zmiany w sposobie doręczania zawiadomień PDF Drukuj
Zarząd Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Ostrowcu Św.
informuje,

że Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany w Statucie OSM zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, które odbyło się w dniach 5 - 6 czerwca 2012 r.

W Statucie OSM wprowadzono następujące zmiany:

1/ w § 93 ust 12 dodaje się zdanie drugie: „ Spółdzielnia zawiadamia o dokonanym rozliczeniu kosztów, składając rozliczenie w oddawczej skrzynce pocztowej.",

2/ w § 94 ust 2 dodaje się zdanie końcowe: „ Zawiadomienia o zmianie wysokości opłat Spółdzielnia dokonuje poprzez złożenie pisma w oddawczej skrzynce pocztowej.".

W wyniku wprowadzonych zmian statutowych (§93 ust.12 i §94 ust.2), członkom spółdzielni jak i osobom nie będącym  członkami spółdzielni, którym przysługują prawa do lokali, zawiadomienia  o wysokości zaliczek na pokrycie kosztów dostawy ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania i dokonanym rozliczeniu, oraz o zmianie wysokości opłat będą dokonywane przez Spółdzielnię poprzez złożenie pism w oddawczej skrzynce pocztowej.

Ostrowiec Św. 19.10.2012 r.

 
Informacja dotycząca podzielników kosztów C.O. PDF Drukuj
  Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa od kilku lat montuje elektroniczne podzielniki kosztów ogrzewania w mieszkaniach. Do końca 2008 roku podzielniki zostały zamontowane już w 62 budynkach, co stanowi ok 47% całości zasobów.
Więcej…
 
Selektywna zbiórka i wywóz odpadów PDF Drukuj
Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że:

  • odpady wielkogabarytowe ( np. stare meble ) należy składać przed lub w altanach śmietnikowych, skąd odbierane są przez spółkę Remondis ( w ramach wnoszonych przez mieszkańców opłat za wywóz śmieci )
Więcej…
 
Zwróć uwagę na własne bezpieczeństwo PDF Drukuj

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej


W ostatnich latach szczególnie ważnym tematem jest obniżanie kosztów ogrzewania mieszkań. Osiągamy to między innymi poprzez liczne działania energooszczędne takie jak : ocieplenie budynków, wymianę okien, modernizację instalacji centralnego ogrzewania.


W wielu mieszkaniach dążenie do obniżenia kosztów ogrzewania zdominowało rolę prawidłowej wentylacji mieszkań. Mieszkania połączone są z atmosferą poprzez okna, drzwi wejściowe oraz przewody wentylacyjne i spalinowe / odprowadzenie spalin /.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 4
designed by www.madeyourweb.com