Informujemy, że

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

wprowadziła od dnia 01.06.2022 r. podwyżkę

cen energii cieplnej dla potrzeb c.o. i  c.c.w.

aż o 77%.

Jest to druga, bardzo wysoka podwyżka cen ciepła jakiej MEC dokonała w tym roku.

W związku z tym zmuszeni jesteśmy do podwyższenia mieszkańcom zaliczkowych opłat za centralne ogrzewanie i centralną ciepłą wodę. Nowe zaliczki obowiązywać będą od 01.07.2022 r.

Należy przypomnieć, że Spółdzielnia jedynie pośredniczy w przekazywaniu opłat za energię cieplną pomiędzy mieszkańcami a MEC.


Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż w związku ze zmianą ustawy Prawo energetyczne z dnia 20 kwietnia 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 868 z dnia 7 maja 2021 r.), Spółdzielnia ma obowiązek wyposażyć wszystkie lokale w budynkach wielorodzinnych w podzielniki kosztów ogrzewania. Ponadto, zgodnie z art. 45a ust. 11 ww. ustawy, użytkownik lokalu ma obowiązek udostępnić swój lokal w celu zamontowania lub wymiany podzielników. Urządzenia te, będą sukcesywnie montowane w poszczególnych budynkach.

Zarząd OSM 


 

W związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego
biuro Zarządu OSM oraz administracje osiedlowe,
funkcjonują w sposób ograniczający bezpośredni kontakt

W wejściu do biur utworzone zostały
tymczasowe stanowiska podawcze.

Zalecamy regulowanie opłat za mieszkania

drogą elektroniczną,

w punktach obsługi bankowej

lub placówkach pocztowych.

UWAGA!
Prosimy o dokładne wpisywanie w tytułach przelewów danych lokalu

( adresu lub numeru ewidencyjnego )


Zachęcamy do załatwiania wszelkich innych spraw

drogą mailową lub telefoniczną.

 

Podejmując tę decyzję mamy na uwadze zdrowie całej naszej społeczności.