Zarząd Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrowcu Św.

zawiadamia o terminie i porządku obrad części

Walnego Zgromadzenia OSM,

które odbędą się w dniach: 21.06.2023 r., 22.06.2023 r., 23.06.2023 r.

w Osiedlowym Domu Kultury w Ostrowcu Św., ul. Wspólna 5 o godz. 16:30.

Cała treść zawiadomieniaRada Nadzorcza Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

informuje, że w dniu 11.05.2023 r.

został zakończony i rozstrzygnięty konkurs

na stanowisko członka Zarządu, Prezesa Zarządu OSM.

Członkiem Zarządu, Prezesem Zarządu

Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

został wybrany Pan Szczepan Pożoga,

który obejmie stanowisko od dnia 01.06.2023 r.

 

Rada Nadzorcza OSM

 


Tak zmieniały się taryfy dla ciepła stosowane
przez Miejską Energetykę Cieplną w Ostrowcu Św.
od 01.06.2022 r.

 
Taryfa z 01.03.2023 r. (ceny brutto - Vat 23%)
Opis opłaty Jednostka miary Grupa C1 Wymiennikownie na os. Pułanki Grupa D1 pozostale zasoby OSM % zmiany w stosunku do ceny poprzedniej
Cena za moc zamówioną zł/MW/m-c 10 605,86 +53%
Cena ciepła zł/GJ 177,76 +26%
Cena nośnika zł/m3 66,38 +206%
Stawka opłaty stałej za przesył zł/MW/m-c 7 812,98 7 969,00 +99% +108%
Stawka opłaty zmiennej za przesył zł/GJ 31,41 36,52 +85% +98%

% zmiany uwzględnia wzrost stawki Vat z 5% do 23%

Taryfa z 01.11.2022 r. (ceny brutto - Vat 5%)

Opis opłaty Jednostka miary Grupa C1 Wymiennikownie na os. Pułanki Grupa D1 pozostale zasoby OSM % zmiany w stosunku do ceny poprzedniej
Cena za moc zamówioną zł/MW/m-c 6 949,22 +0,03%
Cena ciepła zł/GJ 140,95 +33%
Cena nośnika zł/m3 21,71 bz.
Stawka opłaty stałej za przesył zł/MW/m-c 3 916,64 3 834,54 bz. bz.
Stawka opłaty zmiennej za przesył zł/GJ 16,97 18,48 bz. bz.

 Taryfa z 01.06.2022 r. (ceny brutto - Vat 5%)

Opis opłaty Jednostka miary Grupa C1 Wymiennikownie na os. Pułanki Grupa D1 pozostałe zasoby OSM % zmiany w stosunku do ceny poprzedniej
Cena za moc zamówioną zł/MW/m-c 6 947,06 -0,02%
Cena ciepła zł/GJ 106,14 +77%
Cena nośnika zł/m3 21,71 +26%
Stawka opłaty stałej za przesył zł/MW/m-c 3 916,64 3 834,54 +17% +16%
Stawka opłaty zmiennej za przesył zł/GJ 16,97 18,48 +16% +12%

Cena ciepła z rekompensatą dla gospodarstw domowych,
które będą obowiązywać
od 01.03.2023 do 31.12.2023 r. (brutto - Vat 23%)

Opis opłaty Jednostka miary Grupa C1 Wymiennikownie na os. Pułanki Grupa D1 pozostale zasoby OSM % zmiany w stosunku do ceny poprzedniej
Cena za moc zamówioną zł/MW/m-c 6 805,74 -8,00%
Cena ciepła zł/GJ 114,07 +0,9%
Cena nośnika zł/m3 42,59 +84%
Stawka opłaty stałej za przesył zł/MW/m-c 7 812,98 7 969,00 +70% +77%
Stawka opłaty zmiennej za przesył zł/GJ 31,41 36,52 +58% +69%

Zmiana cen obowiązujących od 01.10.2022
w związku ze wzrostem stawki Vat do 23% od 01.01.2023 r.

Opis opłaty Jednostka miary Grupa C1 Wymiennikownie na os. Pułanki Grupa D1 pozostale zasoby OSM % zmiany w stosunku do ceny poprzedniej
Cena za moc zamówioną zł/MW/m-c 7 397,01 +17%
Cena ciepła zł/GJ 113,02
Cena nośnika zł/m3 23,12
Stawka opłaty stałej za przesył zł/MW/m-c 4 588,06 4 491,89
Stawka opłaty zmiennej za przesył zł/GJ 19,88 21,65

Ceny ciepła z rekompensatą dla gospodarstw domowych obowiązujące od 01.10.2022 r. (brutto - Vat 5%)

Opis opłaty Jednostka miary Grupa C1 Wymiennikownie na os. Pułanki Grupa D1 pozostałe zasoby OSM % zmiany w stosunku do ceny poprzedniej
Cena za moc zamówioną zł/MW/m-c 6 314,52 -9%
Cena ciepła zł/GJ 96,48 -9%
Cena nośnika zł/m3 19,74 -9%
Stawka opłaty stałej za przesył zł/MW/m-c 3 916,64 3 834,54 bz. bz.
Stawka opłaty zmiennej za przesył zł/GJ 16,97 18,48 bz. bz.
W zasobach OSM zaliczki na c.o. oraz c.c.w. ustalone zostały w oparciu o taryfę z 01.06.2022 r.

 


Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż w związku ze zmianą ustawy Prawo energetyczne z dnia 20 kwietnia 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 868 z dnia 7 maja 2021 r.), Spółdzielnia ma obowiązek wyposażyć wszystkie lokale w budynkach wielorodzinnych w podzielniki kosztów ogrzewania. Ponadto, zgodnie z art. 45a ust. 11 ww. ustawy, użytkownik lokalu ma obowiązek udostępnić swój lokal w celu zamontowania lub wymiany podzielników. Urządzenia te, będą sukcesywnie montowane w poszczególnych budynkach.

Zarząd OSM