Najnowsze informacje

Maj to życie, maj to kwiatki Maj to także Święto Matki, Maj w uczucia jest bogaty, Bo się zbliża Święto…
Malowanie klatek schodowych  w bud. Mieszkalnych (12 klatek w 4 budynkach) –  prez. zdj.- os. Słoneczne 1
Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż firma MEC w Ostrowcu Św. wprowadziła nową taryfę dla ciepła obowiązującą od 1 kwietnia 2024   r. Tym samym…
  Opis opłaty Jednostka miary Grupa C1 Wymiennikownie na os. Pułanki Grupa D1 pozostałe zasoby OSM Cena za moc zamówioną zł/MW/m-c 21 537,95 Cena ciepła zł/GJ 79,18 Cena nośnika zł/m3 44,98 Stawka opłaty stałej…

Wobec sygnałów o pojawieniu się na terenie miasta Ostrowca Św. osób podszywających się pod pracowników MWiK wymieniających wodomierze – Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że MWiK nie prowadzi żadnych wymian w lokalach mieszkalnych naszej Spółdzielni. Wymiany takie są organizowane wyłącznie przez Spółdzielnię a ekipy wykonujące wymianę winny okazać stosowne upoważnienie.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z właściwą administracją osiedla.