Najnowsze informacje

Maj to życie, maj to kwiatki Maj to także Święto Matki, Maj w uczucia jest bogaty, Bo się zbliża Święto…
Malowanie klatek schodowych  w bud. Mieszkalnych (12 klatek w 4 budynkach) –  prez. zdj.- os. Słoneczne 1
Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż firma MEC w Ostrowcu Św. wprowadziła nową taryfę dla ciepła obowiązującą od 1 kwietnia 2024   r. Tym samym…
  Opis opłaty Jednostka miary Grupa C1 Wymiennikownie na os. Pułanki Grupa D1 pozostałe zasoby OSM Cena za moc zamówioną zł/MW/m-c 21 537,95 Cena ciepła zł/GJ 79,18 Cena nośnika zł/m3 44,98 Stawka opłaty stałej…
 

W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego przypominamy o możliwości oszczędnego gospodarowania ciepłem w swoim mieszkaniu. Racjonalne korzystanie ze sprawnie działających zaworów termostatycznych zamontowanych przy poszczególnych grzejnikach pozwala utrzymać komfort cieplny w mieszkaniu, a jednocześnie zaoszczędzić duże ilości energii cieplnej w całym budynku. Przy wysokich temperaturach zewnętrznych zawór może okresowo zamykać dopływ ciepła do grzejnika - ponieważ temperatura w pomieszczeniu jest wyższa lub równa temperaturze nastawy. Zjawisko "zimnych kaloryferów" to zjawisko normalne, a nie postrzegane jako awaria ogrzewania. Odpowiednie regulowanie zaworami termostatycznymi - w zależności od potrzeb - zmniejszy lub zwiększy dopływ ciepła do grzejnika, a tym samym temperaturę w mieszkaniu. 
 

Aby efekty oszczędzania były widoczne muszą być spełnione poniższe warunki:

· grzejnik nie może być zastawiany meblami, grubymi zasłonami, szczelnymi osłonami itp.,

· głowica termostatyczna musi być swobodnie opływana powietrzem cyrkulującym w pomieszczeniu i nie może być przykryta, zasłonięta czy zabudowana,

· wietrzenie pomieszczeń w sezonie grzewczym powinno być krótkie i intensywne - uchylenie okna na dłużej spowoduje wyziębienie pomieszczenia i otwarcie zaworu. W tym czasie należy zakręcić zawory termostatyczne - ustawienie w pozycji (*). Po zamknięciu okna głowicę ustawia się w pozycji poprzedniej,

· należy prawidłowo uszczelnić okna i drzwi, zapewniając jednak mikrowentylację niezbędną do prawidłowej wymiany powietrza w mieszkaniu.

Mając na uwadze racjonalne oszczędzanie energii cieplnej, rozsądnie jest obniżać temperaturę zarówno w nocy jak i w okresach, gdy w mieszkaniu nikt nie przebywa.

Dodatkowo apelujemy o racjonalne ogrzewanie pomieszczeń wspólnych  w budynkach oraz ograniczanie strat ciepła tzn.:

· wyłączanie ogrzewania w suszarni, wózkowni itp. w okresach kiedy nikt z nich nie korzysta,

· kontrolowanie wietrzenia klatek schodowych,

· zamykanie drzwi wejściowych do klatki; niedopuszczanie do sytuacji, kiedy to drzwi są non stop otwarte w celu ułatwienia wejścia zwierzętom.

Zachowując powyższe zasady można uzyskać wymierne korzyści w opłacie za mieszkanie  w postaci nadpłaty za energię cieplną w okresie rozliczeniowym.