Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż Rada Nadzorcza uchwałą nr 50/2022 z dnia 31.08.2022 r. zatwierdziła Aneks nr 1 do „Regulaminu rozliczania kosztów…
Od 4 lipca do 12 sierpnia 2022 w Osiedlowym Domu Kultury trwały wakacyjne zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat,…
Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ostrowcu Świętokrzyskim poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:   1. Konserwator elektryk - zatrudnienie na pełnym etacie wykształcenie: co…
Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż Rada Nadzorcza uchwałą nr 31/2022 zatwierdziła nowy „Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej dla centralnego ogrzewania…
„Bądź dzieckiem jak najdłużej, jak dziecko baw się, śmiej, i kochaj tak, jak dziecko i serce dziecka zawsze miej!" Dzień Dziecka…
                                                  Maj to życie, maj to kwiatki                                                           Maj to także Święto Matki,                                                             Maj w uczucia jest bogaty,…
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ostrowcu przesyła informacje dotyczące koronawirusa!
Każdego roku, tuż przed świętami wielkanocnymi Osiedlowy Dom Kultury odwiedza zajączek wielkanocny. Przychodzi z prezentami dla dzieci. W dniu 12.04.2022  dzieci z niecierpliwością…
Przyszła do nas pani wiosna, cała w sukni z kwiatów. Uśmiechnięta i radosna, wśród lecących ptaków… W dniu 22.03. 2022…
Dzień Kobiet jest doskonałą okazją do okazania PANIOM, ile znaczą w życiu każdego mężczyzny. Choć niekiedy trudno im się do tego…

Aktualności

Co grozi za zakłócanie ciszy nocnej

Każdemu mieszkańcowi przysługuje prawo do niezakłóconego porządku publicznego, spoczynku nocnego i spokoju.

Określony przepisami prawa spoczynek nocny to potocznie znana nam instytucja ciszy nocnej. Obejmuje ona czas od godziny 22 do 6 rano, w którym mieszkańcy mogą bez zakłóceń ze strony innych osób odpoczywać. Nie znaczy to, że w tym czasie osoba, której spoczynek zakłócono, musi znajdować się w stanie snu. Jest to czas odpoczynku nocnego, ale to, jak odpoczywają poszczególne osoby lub grupy osób, jest sprawą ich wyboru. Obojętne więc będzie, czy w tym czasie osoba lub osoby znajdowały się w stanie snu lub odpoczywały w innej wybranej przez siebie formie, np. oddając się lekturze, słuchając muzyki lub oglądając telewizję. Zakłócenie ciszy nocnej może objąć jedną osobę lub całą rodzinę.

Zakłócenie ciszy nocnej zachodzi wówczas, gdy sprawca przeszkadza w odpoczynku chociażby jednej osoby przez np. głośne słuchanie radia, telewizji, muzyki czy też krzyki, stuki, awantury, trzaskanie drzwiami itp. Z naruszeniem będziemy mieli do czynienia nawet wówczas, gdy działanie sprawcy samo przez się nie jest naganne, np. gra na instrumencie muzycznym, przestawianie mebli, wbijanie gwoździ czy wiercenie otworów itp., oczywiście pod warunkiem że zachowanie takie odbywa się w czasie, gdy musi panować spokój umożliwiający odpoczynek, i jednocześnie naruszany jest czyjś odpoczynek.

W przypadku zakłócenia ciszy nocnej należy o tym fakcie powiadomić stosowne służby, a więc Policję. Funkcjonariusze są zobowiązani podjąć interwencję i w wypadku potwierdzenia naruszenia nałożyć stosowne kary.

Zakłócenie ciszy nocnej stanowi wykroczenie zagrożone karą aresztu od 5 do 30 dni, karą ograniczenia wolności do 1 miesiąca lub grzywną do 5000 zł.

Funkcjonariusze Policji mają możliwość nałożenia mandatu za zakłócanie ciszy nocnej.

Opracowano na podstawie Regulaminu porządku domowego OSM.