„Ojciec jest głową rodziny , a matka jego sercem”                        …
Zarząd Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrowcu Św. działając na podstawie art. 83 ust. 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (t. j.
Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż Rada Nadzorcza uchwałą nr 35/2023 z dnia 26.04.2023 r. zatwierdziła Aneks nr 2 do „Regulaminu rozliczania kosztów…
Zarząd Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrowcu Św. zawiadamia o terminie i porządku obrad części Walnego Zgromadzenia OSM, które odbędą się w dniach: 21.06.2023…
OSM prowadzi liczne, wszechstronne i intensywne działania windykacyjne zmierzające do wyegzekwowania zaległości, wykorzystując wszelkie dopuszczalne prawnie metody w tym zakresie.  Do działań…
Każdego roku, tuż przed świętami wielkanocnymi Osiedlowy Dom Kultury odwiedza zajączek wielkanocny. Przychodzi z prezentami dla dzieci. W dniu 31.03.2023 dzieci z…
2 1 .1 03 .20 23 wiose nny klimat przeniknął do Osiedlowego Domu Kultury za sprawą wernisażu wystawy prac plastycznych dzieci…
Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku os. Pułanki 13 – zakończenie robót z 2021 r.
0 9 .03.202 3 Osiedlowy Dom Kultury gościł w swoich murach zaproszone z okazji Dnia Kobiet - Panie…
W Osiedlowym Domu Kultury jak co roku w czasie ferii zimowych zorganizowane były zajęcia w dniach od 30 stycznia do 10…
We wtorek 10.01.2023 r. w Osiedlowym Domu Kultury odbył się wernisaż wystawy prac dziecięcych ph. „Zima też jest piękna”. Wzięły w nim udział dzieci z Publicznego…

Aktualności

Co grozi za zakłócanie ciszy nocnej

Każdemu mieszkańcowi przysługuje prawo do niezakłóconego porządku publicznego, spoczynku nocnego i spokoju.

Określony przepisami prawa spoczynek nocny to potocznie znana nam instytucja ciszy nocnej. Obejmuje ona czas od godziny 22 do 6 rano, w którym mieszkańcy mogą bez zakłóceń ze strony innych osób odpoczywać. Nie znaczy to, że w tym czasie osoba, której spoczynek zakłócono, musi znajdować się w stanie snu. Jest to czas odpoczynku nocnego, ale to, jak odpoczywają poszczególne osoby lub grupy osób, jest sprawą ich wyboru. Obojętne więc będzie, czy w tym czasie osoba lub osoby znajdowały się w stanie snu lub odpoczywały w innej wybranej przez siebie formie, np. oddając się lekturze, słuchając muzyki lub oglądając telewizję. Zakłócenie ciszy nocnej może objąć jedną osobę lub całą rodzinę.

Zakłócenie ciszy nocnej zachodzi wówczas, gdy sprawca przeszkadza w odpoczynku chociażby jednej osoby przez np. głośne słuchanie radia, telewizji, muzyki czy też krzyki, stuki, awantury, trzaskanie drzwiami itp. Z naruszeniem będziemy mieli do czynienia nawet wówczas, gdy działanie sprawcy samo przez się nie jest naganne, np. gra na instrumencie muzycznym, przestawianie mebli, wbijanie gwoździ czy wiercenie otworów itp., oczywiście pod warunkiem że zachowanie takie odbywa się w czasie, gdy musi panować spokój umożliwiający odpoczynek, i jednocześnie naruszany jest czyjś odpoczynek.

W przypadku zakłócenia ciszy nocnej należy o tym fakcie powiadomić stosowne służby, a więc Policję. Funkcjonariusze są zobowiązani podjąć interwencję i w wypadku potwierdzenia naruszenia nałożyć stosowne kary.

Zakłócenie ciszy nocnej stanowi wykroczenie zagrożone karą aresztu od 5 do 30 dni, karą ograniczenia wolności do 1 miesiąca lub grzywną do 5000 zł.

Funkcjonariusze Policji mają możliwość nałożenia mandatu za zakłócanie ciszy nocnej.

Opracowano na podstawie Regulaminu porządku domowego OSM.