Ogólne zasady likwidacji piecyków gazowych i podłączenia lokali do centralnej ciepłej wody. (pdf)