Regulamin przetargu na nabycie odrębnej własności lokalu. (pdf)