Dane teleadresowe

Godziny pracy

Godziny pracy Spółdzielni

Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek od 7:00 do 15:00

Godziny pracy kasy Spółdzielni

w dni robocze

ul. Kochanowskiego 5
Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek od 7:30 do 14:30


os. Słoneczne 44a i os. Pułanki 54
W dniach od 10 do 18 każdego miesiąca od 7:30 do 14:30


Termin wnoszenia opłat za korzystanie z lokali
 

- lokale mieszkalne i garaże co miesiąc do ostatniego dnia miesiąca
 - lokale użytkowe do 10-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący     

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:

 ( ul. Kochanowskiego 5, pok. 14 )

Przewodniczący Rady Nadzorczej przy udziale Członka Zarządu OSM
 - w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. od 14:00 do 15:00

Członkowie Zarządu OSM
- w pozostałe czwartki w godz. od 12:00 do 14:00

Adresy i telefony

Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa

27-400 Ostrowiec Św., ul. J. Kochanowskiego 5

tel.:  41 263 11 01, 41 263 11 07
fax.: 41 263 11 05
e-mail:

 

 

Zgłaszanie awarii po godz. 15:00 – 41 263 11 01

 

NIP : 661-000-03-84
REGON: 000485173
Zarejstrowana w X Wydziale Gospodarczym
Krajowego Rejestru Sądowego
Sądu Rejonowego w Kielcach
pod numerem 0000120209

Rachunki bankowe:
 62 1240 4416 1111 0000 4962 6438   -  Bank Pekao S.A.
 49 1020 2674 0000 2602 0002 9009   -  Bank PKO BP

Administracja 1
os. Spółdzielców i Sienkiewiczowskie

27-400 Ostrowiec Św., ul. J. Kochanowskiego 5
tel.: 41 263 10 21

Adminstracja 2
os. Słoneczne

27-400 Ostrowiec Św., os. Słoneczne 44a
tel.: 41 266 58 18, 41 266 59 19

Administracja 3
os. Pułanki

27-400 Ostrowiec Św., os. Pułanki 54
tel.: 41 263 10 74, 41 262 09 37

Dom kultury

  • Osiedlowy Dom Kultury - ul. Wspólna 5 

    tel.: 41 262 14 08