Informacje dostępne tylko po zalogowaniu
zarejestrowanym
członkom Spółdzielni.
Rejestracji można dokonać
w dziale członkowsko-mieszkaniowym OSM
ul. Kochanowskiego 5, pok. 10.