Leć kolędo
Nutki na gałązkach usiadły
łańcuch utworzył pięciolinię
gwiazda dała znak
leć, kolędo

/M. Duda/

Powyższym wierszem rozpoczął się wieczór poetycki w sali klubowej DDK "W świątecznym nastroju", z cyklu spotkań "Każdy pisać może" w dniu 11 grudnia 2017 r.. W wieczorze uczestniczyli poeci prezentujący swój dorobek o pięknym świątecznym nastroju, a także mieszkańcy osiedla, ktorym bliska jest poezja. Nasi rodzimi poeci: Bożena Gniazdowska, Jadwiga Hajduk, Irena StępieńZofia Wiącek prezentowali swoje wiersze.