Dzień Seniora to szczególne święto, święto ludzi starszych, którym należy się szacunek i uznanie za bezinteresowną miłość i mądrość, jakimi obdarowują młodsze pokolenia. To oni są w naszych domach piewcami tradycji. Niosą ciepło i zrozumienie. Kultywują stare obrzędy i zwyczaje, przez co wzbogacają i przekazują unikalną kulturę i obyczaje naszego regionu.

Rola seniorów w życiu całego społeczeństwa jest dostrzegana i doceniana. Pamięta o tym Osiedlowy Dom Kultury, który 17  listopada  2022 r. z okazji „Dnia Seniora” zorganizował spotkanie z seniorami  mieszkającymi w zasobach Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

W spotkaniu uczestniczył również Prezes Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Pan Marek Zaręba, który życzył seniorom pogody ducha i  zdrowia, aby zawsze byli otoczeni życzliwością, by mogli dbać o siebie i rozwijać swoje pasje, Prezes ds. technicznych Pani Iwona Miszczyszyn, Przewodnicząca Rady Nadzorczej OSM Pani Grażyna Chudzińska oraz jej członkowie Pani Wanda Dziadowicz, Pani Beata Brodnicka, Pani Anna Mroczek i Pan Robert Kuzdak.

Seniorom  piosenką, wierszem i tańcem czas umiliły dzieci z Publicznego Przedszkola Nr  11 oraz chór „Cantate Domino” – pod batutą Pana Andrzeja Budzińskiego, który zaprezentował  najbardziej znane wojenne pieśni, a zgromadzeni seniorzy  mogli wspólnie z chórem zaśpiewać patriotyczne piosenki, co znacznie zwiększyło atrakcyjność spotkania.

Po zakończeniu  prezentacji  słowno – muzycznej wszyscy zasiedli do słodkiego poczęstunku ufundowanego przez Ostrowiecką Spółdzielnię Mieszkaniową. Całość zwieńczyła zabawa taneczna przy muzyce na żywo.