10 marca 2015 roku. "Uśmiech Twój" to znaczy uśmiech każdej Pani obecnej na spotkaniu z okazji Dnia Kobiet.