Dzieci z Klubu Małego Dziecka nie mogąc doczekać się na wiosnę postanowiły w specjalny sposób zmobilizować wiosnę by, wreszie się pojawiła. Taką oto "petycję" wystoswały 20 marca.