W 2015 roku już od 12 czerwca "IDZIE LATO PRZWEZ ŚWIAT". To nie zarty! Udowodniły to dzieci, które właśnie w tym dniu miały swój wernisaż prac plastycznych w Świetlicy "Pułaneczka"

połączony tradycyjnie z programem artystycznym.