"LATO WOŁA NAS" - zatem 13 lipca 2015 roku wyruszamy na spotkanie słońca, zabawy, przygody. Trzeba przyznać, że każdy wspólnie spędzony do 24 lipca dzień był imny i każdy równie fantastyczny.