Historia

Nasze początki

W dniu 1 grudnia 1957r., z inicjatywy kilkudziesięciu zwolenników spółdzielczego działania i wsparciu Prezydium Rady Narodowej, powołano spółdzielnię mieszkaniową. Zebranie założycielskie nowo powstałej spółdzielni odbyło się w siedzibie Miejskiej Rady Narodowej przy ul. Głogowskiego 5, a udział w nim wzięło kilkudziesięciu członków komitetu organizacyjnego oraz przedstawiciele ostrowieckich zakładów pracy. Wybrano władze, przyjęto statut, w którym określono nazwę spółdzielni i obszar jej działania. Obradom przewodniczył przedstawiciel Związku Spółdzielni Mieszkaniowych z Krakowa. W roku 1973 za działalność społeczno-wychowawczą Spółdzielnia odznaczona została Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a w 1999r. otrzymała wyróżnienie Departamentu Spraw Społecznych Kancelarii prezydenta RP w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży. Rok 1985 był przełomowy w działalności Spółdzielni - nastąpił bowiem jej podział na Ostrowiecką Spółdzielnię Mieszkaniową i Spółdzielnię "Krzemionki". Obecnie przedmiotem działalności Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych członków,zarządzanie zasobami spółdzielczymi i utrzymanie ich w należytym stanie technicznym. Zasoby Spółdzielni to lokale mieszkalne, użytkowe i własne oraz garaże o łącznej powierzchni 376 395 m2 zlokalizowane na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (Osiedla: Sienkiewiczowskie, Spółdzielców (dawniej XXV-Lecia PRL), Słoneczne, Pułanki, ul Słowackiego, ul. Górzysta) oraz miasta i gminy Kunów, gminy Łagów i gminy Nowa Słupia.:

 • 7 174 mieszkania ( w tym 5 193 własnościowe) o łącznej powierzchni 333 665 m2 zamieszkuje
  17 762 osoby- Ostrowiec, 168 osób- Kunów,
  70 osób- Łagów oraz 45 osób -Nowa Słupia. Z ogólnej liczby zameldowanych osób prawa członka posiada 8 973 osoby w tym 1625 na zasadzie podwójnego członkostwa (mąż i żona).
 • 199 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 24 523 m2
 • lokale własne (budynki administracyjno- biurowe, placówki społeczno-kulturalne) o łącznej powierzchni 4289m2
 • 789 garaży o łącznej powierzchni 13 918 m2

 

Wymienione już placówki społeczno-kulturalne prowadzące działalność wśród mieszkańców to:

 • Osiedlowy Dom Kultury - ul. Wspólna 5
 • Dziecięcy Dom Kultury - Osiedle Słoneczne 14
 • Świetlica Osiedlowa "Pułaneczka" - Osiedle Pułanki 54