W dniu 1 grudnia 1957r., z inicjatywy kilkudziesięciu zwolenników spółdzielczego działania i wsparciu Prezydium Rady Narodowej, powołano spółdzielnię mieszkaniową. Zebranie założycielskie nowo powstałej spółdzielni odbyło się w siedzibie Miejskiej Rady Narodowej przy ul. Głogowskiego 5, a udział w nim wzięło kilkudziesięciu członków komitetu organizacyjnego oraz przedstawiciele ostrowieckich zakładów pracy. Wybrano władze, przyjęto statut, w którym określono nazwę spółdzielni i obszar jej działania. Obradom przewodniczył przedstawiciel Związku Spółdzielni Mieszkaniowych z Krakowa. W roku 1973 za działalność społeczno-wychowawczą Spółdzielnia odznaczona została Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a w 1999 r. otrzymała wyróżnienie Departamentu Spraw Społecznych Kancelarii prezydenta RP w  zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i  młodzieży. Rok 1985 był przełomowy w działalności Spółdzielni - nastąpił bowiem jej podział na Ostrowiecką Spółdzielnię Mieszkaniową i Spółdzielnię "Krzemionki". Obecnie przedmiotem działalności Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych członków, zarządzanie zasobami spółdzielczymi i utrzymanie ich w należytym stanie technicznym. Zasoby Spółdzielni to lokale mieszkalne, użytkowe i własne oraz garaże o łącznej powierzchni 372 842 m2 zlokalizowane na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (Osiedla: Sienkiewiczowskie, Spółdzielców (dawniej XXV-Lecia PRL), Słoneczne, Pułanki, ul Słowackiego, ul. Górzysta) oraz miasta i gminy Kunów, gminy Łagów i gminy Nowa Słupia.:

  • 7 156 mieszkania ( w tym 5 006 własnościowe) o łącznej powierzchni 332 301 m2 zamieszkuje
    11 263 osoby- Ostrowiec, 42 osób- Kunów, 52 osób- Łagów oraz 30 osób -Nowa Słupia.
    Z ogólnej liczby zameldowanych osób prawa członka posiada 8 524 osoby.
  • 184 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 23 735 m2
  • lokale własne (budynki administracyjno- biurowe, placówki społeczno-kulturalne) o łącznej powierzchni 3 156 m2
  • 784 garaży o łącznej powierzchni 13 888 m2

 

Wymienione już placówki społeczno-kulturalne prowadzące działalność wśród mieszkańców to:

  • Osiedlowy Dom Kultury - ul. Wspólna 5