Menu Content/Inhalt
Harmonogram wywozu odpadów z terenu OSM w 2018 r. PDF Drukuj
Harmonogramy wywozu odpadów z zabudowy wielorodzinnej
z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2018
 roku
Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa


Osiedle Pułanki

Niesegregowane odpady komunalne - poniedziałek, środa, piątek
Odpady ulegające biodegradacji i odpadów zielonych - poniedziałek*
Tworzywa sztuczne i metale w pojemnikach typu U 2,5 i 5,0 m3 - poniedziałek oraz 31.03 
Tworzywa sztuczne i metale, papier i tektura
oraz opakowań ze szkła w pojemnikach typu dzwon
- poniedziałek oraz 31.03
Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 16.01, 6.02, 27.02, 20.03, 10.04, 30.04, 22.05, 12.06, 3.07, 24.07, 13.08, 4.09, 25.09, 16.10, 6.11, 27.11, 18.12

Osiedle Słoneczne

Niesegregowane odpady komunalne - poniedziałek, środa, piątek
Odpady ulegające biodegradacji i odpadów zielonych- poniedziałek*
Tworzywa sztuczne i metale w pojemnikach typu U 2,5 i 5,0 m3- piątek oraz 31.03
Tworzywa sztuczne i metale, papier i tektura
oraz opakowań ze szkła w pojemnikach typu dzwon
 - piątek oraz 31.03 
Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 16.01, 6.02, 27.02, 20.03, 10.04, 30.04, 22.05, 12.06, 3.07, 24.07, 13.08, 4.09, 25.09, 16.10, 6.11, 27.11, 18.12


Osiedle XXV-lecia

Niesegregowane odpady komunalne - poniedziałek, środa, piątek
Odpady ulegające biodegradacji i odpadów zielonych- środa*
Tworzywa sztuczne i metale w pojemnikach typu U 2,5 i 5,0 m3- poniedziałek oraz 31.03
Tworzywa sztuczne i metale, papier i tektura
oraz opakowań ze szkła w pojemnikach typu dzwon
- poniedziałek oraz 31.03
 
Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 18.01, 8.02, 1.03, 22.03, 12.04, 4.05, 24.05, 14.06, 5.07, 26.07, 16.08, 6.09, 27.09, 18.10, 8.11, 29.11, 20.12


Osiedle Sienkiewiczowskie

Niesegregowane odpady komunalne - poniedziałek, środa, piątek
Odpady ulegające biodegradacji i odpadów zielonych- poniedziałek*
Tworzywa sztuczne i metale w pojemnikach typu U 2,5 i 5,0 m3- poniedziałek oraz 31.03
Tworzywa sztuczne i metale, papier i tektura
oraz opakowań ze szkła w pojemnikach typu dzwon
- poniedziałek oraz 31.03

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 16.01, 6.02, 27.02, 20.03, 10.04, 30.04, 22.05, 12.06, 3.07, 24.07, 13.08, 4.09, 25.09, 16.10, 6.11, 27.11, 18.12


Informujemy ponadto, że w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gulińskiego 13a (w Firmie „Remondis")  nieodpłatnie przyjmowane są m.in. odpady pochodzące z remontów mieszkań.


* w okresie od 16.XI do 31.III odbiór odpadów bio i zielonych 1 na 2 tygodnie

 
designed by www.madeyourweb.com