Menu Content/Inhalt
Harmonogram wywozu odpadów z terenu OSM w 2019 roku. PDF Drukuj
Harmonogramy wywozu odpadów z zabudowy wielorodzinnej
z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2019
 roku
Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa


Osiedle Pułanki

Niesegregowane odpady komunalne - poniedziałek, środa, piątek oraz 20.04 i 24.12
Odpady ulegające biodegradacji i odpadów zielonych - poniedziałek* 
Tworzywa sztuczne i metale w pojemnikach typu U 2,5 i 5,0 m3 - poniedziałek oraz 20.04 i 24.12
Tworzywa sztuczne i metale, papier i tektura
oraz opakowań ze szkła w pojemnikach typu dzwon
- poniedziałek oraz 20.04 i 24.12
Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 - 8.01, 29.01, 19.02,  12.03, 2.04, 23.04, 14.05, 4.06, 25.06, 16.07, 6.08, 27.08, 17.09, 8.10, 29.10, 19.11, 10.12, 31.12

Osiedle Słoneczne

Niesegregowane odpady komunalne - poniedziałek, środa, piątek oraz 20.04 i 24.12
Odpady ulegające biodegradacji i odpadów zielonych- poniedziałek*
Tworzywa sztuczne i metale w pojemnikach typu U 2,5 i 5,0 m3- piątek oraz 20.04 i 24.12
Tworzywa sztuczne i metale, papier i tektura
oraz opakowań ze szkła w pojemnikach typu dzwon
 - poniedziałek oraz 20.04 i 24.12
Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 8.01, 29.01, 19.02,  12.03, 2.04, 23.04, 14.05, 4.06, 25.06, 16.07, 6.08, 27.08, 17.09, 8.10, 29.10, 19.11, 10.12, 31.12


Osiedle Spółdzielców

Niesegregowane odpady komunalne - poniedziałek, środa, piątek oraz 20.04 i 24.12
Odpady ulegające biodegradacji i odpadów zielonych- środa*
Tworzywa sztuczne i metale w pojemnikach typu U 2,5 i 5,0 m3- poniedziałek oraz 31.03
Tworzywa sztuczne i metale, papier i tektura
oraz opakowań ze szkła w pojemnikach typu dzwon
- wtorek oraz 20.04 i 24.12

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 18.01, 8.02, 1.03, 22.03, 12.04, 4.05, 24.05, 14.06, 5.07, 26.07, 16.08, 6.09, 17.09, 18.10, 8.11, 29.11, 20.12


Osiedle Sienkiewiczowskie

Niesegregowane odpady komunalne - poniedziałek, środa, piątek oraz 20.04 i 24.12
Odpady ulegające biodegradacji i odpadów zielonych- poniedziałek*
Tworzywa sztuczne i metale w pojemnikach typu U 2,5 i 5,0 m3- poniedziałek oraz 20.04 i 24.12
Tworzywa sztuczne i metale, papier i tektura
oraz opakowań ze szkła w pojemnikach typu dzwon
- wtorek oraz 20.04 i 24.12

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny-10.01, 31.01, 21.02,  14.03, 4.04, 25.04, 16.05, 6.06, 27.06, 18.07, 8.08, 29.08, 19.09, 10.10, 31.10, 21.11, 12.12


Osiedle Trójkąt ( Polna 21, 23, 25, 27, 31, 37, Sienkiewicza 46 ) 

Niesegregowane odpady komunalne - poniedziałek, środa, piątek oraz 20.04 i 24.12
Odpady ulegające biodegradacji i odpadów zielonych - piątek* 
Tworzywa sztuczne i metale w pojemnikach typu U 2,5 i 5,0 m3 - środa oraz 20.04 i 24.12
Tworzywa sztuczne i metale, papier i tektura
oraz opakowań ze szkła w pojemnikach typu dzwon
 - wtorek oraz 20.04 i 24.12

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny-11.01, 1.02, 22.02,  15.03, 5.04, 26.04, 17.05, 7.06, 28.06, 19.07, 9.08, 30.08, 20.09, 11.10, 31.10, 22.11, 13.12

 

Informujemy ponadto, że w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gulińskiego 13a (w Firmie „Remondis")  nieodpłatnie przyjmowane są m.in. odpady pochodzące z remontów mieszkań.


* w okresie od 16.XI do 31.III odbiór odpadów bio i zielonych 1 na 2 tygodnie

 
designed by www.madeyourweb.com