Menu Content/Inhalt
Harmonogram wywozu odpadów z terenu OSM w 2020 r. PDF Drukuj
Harmonogramy wywozu odpadów z zabudowy wielorodzinnej
z terenów 
Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w roku 2020


Osiedle Pułanki

Niesegregowane odpady komunalne - poniedziałek, środa, piątek oraz 2.01, 07.01, 10.04, 14.04, 2.05, 12.11, 23.12, 28.12
Odpady ulegające biodegradacji i odpadów zielonych - poniedziałek* oraz 2.01, 10.04, 14.04, 2.05, 12.11, 23.12, 28.12
Tworzywa sztuczne i metale, papier i tektura oraz opakowań- poniedziałek oraz 2.01, 7.01, 10.04, 14.04, 2.05, 12.06, 12.11, 23.12, 28.12 
Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 - 7.01, 20.01, 18.02,  10.03, 31.03, 21.04, 12.05, 2.06, 23.06, 14.07, 4.08, 25.08, 15.09, 6.10, 27.10, 17.11, 8.12, 29.12

Osiedle Słoneczne

Niesegregowane odpady komunalne - poniedziałek, środa, piątek oraz 2.01, 07.01, 10.04, 14.04, 2.05, 12.11, 23.12, 28.12
Odpady ulegające biodegradacji i odpadów zielonych- poniedziałek*oraz 2.01, 10.04, 14.04, 2.05, 12.11, 23.12, 28.12
Tworzywa sztuczne i metale, papier i tektura oraz opakowań ze szkła - poniedziałek oraz 2.01, 7.01, 10.04, 14.04, 2.05, 12.06, 12.11, 23.12, 28.12 
Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 7.01, 20.01, 18.02,  10.03, 31.03, 21.04, 12.05, 2.06, 23.06, 14.07, 4.08, 25.08, 15.09, 6.10, 27.10, 17.11, 8.12, 29.12


Osiedle Spółdzielców

Niesegregowane odpady komunalne - poniedziałek, środa, piątek oraz 2.01, 07.01, 10.04, 14.04, 2.05, 12.11, 23.12, 28.12
Odpady ulegające biodegradacji i odpadów zielonych- środa* oraz 2.01, 10.04, 14.04, 2.05, 12.11, 23.12, 28.12
Tworzywa sztuczne i metale, papier i tektura oraz opakowań ze szkła - wtorek oraz 2.01, 7.01, 10.04, 14.04, 2.05, 12.06, 12.11, 23.12, 28.12 
Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 9.01, 30.01, 20.02, 12.03, 2.04, 23.04, 14.05, 4.06, 25.06, 16.07, 6.08, 27.08, 17.09, 8.10, 29.10, 19.11, 10.12, 31.12


Osiedle Sienkiewiczowskie

Niesegregowane odpady komunalne - poniedziałek, środa, piątek oraz 2.01, 07.01, 10.04, 14.04, 2.05, 12.11, 23.12, 28.12
Odpady ulegające biodegradacji i odpadów zielonych- poniedziałek* oraz 2.01, 10.04, 14.04, 2.05, 12.11, 23.12, 28.12
Tworzywa sztuczne i metale, papier i tektura oraz opakowań ze szkła- wtorek oraz 2.01, 7.01, 10.04, 14.04, 2.05, 12.06, 12.11, 23.12, 28.12 
Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny- 7.01, 20.01, 18.02,  10.03, 31.03, 21.04, 12.05, 2.06, 23.06, 14.07, 4.08, 25.08, 15.09, 6.10, 27.10, 17.11, 8.12, 29.12


Osiedle Trójkąt ( Polna 21, 23, 25, 27, 31, 37, Sienkiewicza 46 ) 

Niesegregowane odpady komunalne - poniedziałek, środa, piątek oraz 2.01, 07.01, 10.04, 14.04, 2.05, 12.11, 23.12, 28.12
Odpady ulegające biodegradacji i odpadów zielonych - piątek* oraz 2.01, 10.04, 14.04, 2.05, 12.11, 23.12, 28.12
Tworzywa sztuczne i metale, papier i tektura oraz opakowań ze szkła - piątek oraz 2.01, 7.01, 10.04, 14.04, 2.05, 12.06, 12.11, 23.12, 28.12 
Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny-10.01, 31.01, 21.02, 13.03, 3.04, 24.04, 15.05, 5.06, 26.06, 17.07, 7.08, 28.08, 18.09, 9.10, 30.10, 20.11, 11.12

 

Nowa Słupia 

Niesegregowane odpady komunalne ( zmieszane ) - pojemnik/worek czarny,
bioodpady  worek brązowy - poniedziałek oraz 7.01 (wtorek) i 1.04 (środa)

Tworzywa sztuczne i metale - worek żółty,
papier i tektura - worek niebieski,
szkło opakowaniowe - worek zielony  - wtorek oraz 22.01 (środa) 

 

* W okresie od 16.XI do 31.III odbiór odpadów bio i zielonych 1 na 2 tygodnie

  UWAGA!! Odpady ulegające biodegradacji to odpady komunalne stanowiące część roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów mieszczące się w pojemniku, wytworzone w gospodarstwie domowym (mieszkaniu). Dopuszcza się możliwość zbierania wraz odpadami ulegającymi biodegradacji, odpadó kuchennych pochodzenia roślinego ulegających biodegradacji. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadó Komunalnych można przywieść odpady ulegające biodegradacji umieszczone w workach. Zostaną tam przyjęte bez dodatkowych opłat. Punkt mieści się przy ul. Samsonowicza 40A w Ostrowcu Św.

 
designed by www.madeyourweb.com