Menu Content/Inhalt
Zakończenie rewitalizacji parku w osiedlu Spółdzielców


Zakończyła się rewitalizacja parku na osiedlu Spółdzielców współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kosztująca blisko milion złotych inwestycja podzielona była na 3 etapy. Ostatni etap udało się ukończyć miesiąc wcześniej.

Uroczystego otwarcia 11 sierpnia 2020 r. dokonał Pan Prezydent Ostrowca Jarosław Górczyński wspólnie z Prezesem Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Panem Markiem Zarębą.

Ostatni etap objął remont boiska asfaltowego z przekształceniem na kreatywną strefę gier polegający na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej wraz z obramowaniem z obrzeży betonowych oraz wykonaniem nawierzchni do gier podwórkowych z masy termoplastycznej, montaż ławek i koszy na śmieci przy boisku, a także utwardzenie nawierzchni przy ławkach i dojściach do boiska.

Rozbudowę siłowni zewnętrznej o cztery nowe urządzenia do ćwiczeń wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej wokół urządzeń oraz montaż w pozostałej części parku wzdłuż alejek spacerowych ławek i koszy na śmieci wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej pod ławkami.

Poprzednie etapy obejmowały remont fontanny i zagospodarowaniu terenu wokół niej, remont alejek spacerowych i terenów zielonych oraz montaż urządzeń zabawowych oraz sztucznej nawierzchni na placach zabaw.

 

 

 

 

 
designed by www.madeyourweb.com