Menu Content/Inhalt
Harmonogram wywozu odpadów z terenu OSM w 2021 r. PDF Drukuj
Harmonogramy wywozu odpadów z zabudowy wielorodzinnej
z terenów 
Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w roku 2021


Osiedle Pułanki

Niesegregowane odpady komunalne - poniedziałek, środa, piątek oraz 02.04, 06.04, 24.12, 27.12
Odpady ulegające biodegradacji i odpadów zielonych - poniedziałek* oraz 02.04, 06.04, 24.12, 27.12
Tworzywa sztuczne i metale- poniedziałek oraz 02.04, 06.04, 24.12, 27.12
Papier i tektura- wtorek oraz 02.04, 06.04, 24.12, 27.12
Opakowań ze szkła- poniedziałek, raz na dwa tygodnie
Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 19.01, 09.02, 02.03, 23.03, 13.04, 04.05, 25.05, 15.06, 06.07, 27.07, 17.08, 07.09, 28.09, 19.10, 09.11, 30.11, 21.12


Osiedle Słoneczne

Niesegregowane odpady komunalne - poniedziałek, środa, piątek oraz 02.04, 06.04, 24.12, 27.12
Odpady ulegające biodegradacji i odpadów zielonych- poniedziałek* oraz 02.04, 06.04, 24.12, 27.12
Tworzywa sztuczne i metale- poniedziałek oraz 02.04, 06.04, 24.12, 27.12
Papier i tektura - wtorek oraz 02.04, 06.04, 24.12, 27.12
Opakowań ze szkła - poniedziałek, raz na dwa tygodnie
Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 19.01, 09.02, 02.03, 23.03, 13.04, 04.05, 25.05, 15.06, 06.07, 27.07, 17.08, 07.09, 28.09, 19.10, 09.11, 30.11, 21.12


Osiedle Spółdzielców

Niesegregowane odpady komunalne - poniedziałek, środa, piątek oraz 02.04, 06.04, 24.12, 27.12
Odpady ulegające biodegradacji i odpadów zielonych- środa*  oraz 02.04, 06.04, 24.12, 27.12
Tworzywa sztuczne i metale- poniedziałek oraz 02.04, 06.04, 24.12, 27.12
Papier i tektura - wtorek oraz 02.04, 06.04, 24.12, 27.12
Opakowań ze szkła - wtorek, raz na dwa tygodnie
Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 21.01, 11.02, 04.03, 25.03, 15.04, 06.05, 27.05, 17.06, 08.07, 29.07, 19.08, 09.09, 30.09, 21.10, 08.11, 02.12, 23.12


Osiedle Sienkiewiczowskie

Niesegregowane odpady komunalne - poniedziałek, środa, piątek oraz 02.04, 06.04, 24.12, 27.12
Odpady ulegające biodegradacji i odpadów zielonych- poniedziałek* oraz 02.04, 06.04, 24.12, 27.12
Tworzywa sztuczne i metale- poniedziałek oraz 02.04, 06.04, 24.12, 27.12
Papier i tektura - wtorek oraz 02.04, 06.04, 24.12, 27.12
Opakowań ze szkła - wtorek, raz na dwa tygodnie
Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny- 19.01, 09.02, 02.03, 23.03, 13.04, 04.05, 25.05, 15.06, 06.07, 27.07, 17.08, 07.09, 28.09, 19.10, 09.11, 30.11, 21.12


Osiedle Trójkąt ( Polna 21, 23, 25, 27, 31, 37, Sienkiewicza 46 ) 

Niesegregowane odpady komunalne - poniedziałek, środa, piątek oraz 02.04, 06.04, 24.12, 27.12
Odpady ulegające biodegradacji i odpadów zielonych - piątek*  oraz 02.04, 06.04, 24.12, 27.12
Tworzywa sztuczne i metale- poniedziałek oraz 02.04, 06.04, 24.12, 27.12
Papier i tektura - wtorek oraz 02.04, 06.04, 24.12, 27.12
Opakowań ze szkła - piątek, raz na dwa tygodnie
Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny- 05.01, 22.01, 12.02, 05.03, 26.04, 16.04, 07.05, 28.05, 18.06, 09.07, 30.07, 20.08, 10.09, 01.10, 22.10, 12.11, 03.12, 24.12

 

Nowa Słupia 

Niesegregowane odpady komunalne ( zmieszane ) - pojemnik/worek czarny,
bioodpady  worek brązowy - 04.01, 01.02, 01.03, 12.04, 26.04, 10.05, 24.5, 07.06, 21.06, 05.07, 19.07, 02.08, 16.08, 06.09, 20.09, 04.10, 18.10, 08.11, 06.12

Tworzywa sztuczne i metale - worek żółty,
papier i tektura - worek niebieski,
szkło opakowaniowe - worek zielony  - 05.01, 02.02, 02.03, 06.04, 04.05, 01.06, 06.07, 03.08, 07.09, 05,10, 02.11, 07.12 

 

Kunów 

Niesegregowane odpady komunalne ( zmieszane ) - raz w tygodniu (w każdy wtorek)

Bioodpady worek brązowy - raz w tygodniu (w każdy wtorek)

Tworzywa sztuczne i metale - pojemnik z naklejką żółtą - pojemnik typu dzwon - co 2 tygodnie (czwartek)

Papier i tektura - worek niebieski,
szkło opakowaniowe - worek zielony - pojemnik typu dzwon - co 2 tygodnie (czwartek)

 

Łagów 

Zmieszane odpady komunalne i popiół - 08.01, 05.02, 05.03 

Segregowane odpady komunalne ( tworzywa sztuczne, metal, opakowania 
wielomateriałowe, papier, szkło) -  05.01, 02.02, 02.03 

Odpady biodegradowane  - 22.01, 19.02, 19.03 

Odpady wielkogabarytowe, meble, zużyty sprzęt domowy - 10.02

* W okresie od 16.XI do 31.III odbiór odpadów bio i zielonych 1 na 2 tygodnie

  UWAGA!! Odpady ulegające biodegradacji to odpady komunalne stanowiące część roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów mieszczące się w pojemniku, wytworzone w gospodarstwie domowym (mieszkaniu). Dopuszcza się możliwość zbierania wraz odpadami ulegającymi biodegradacji, odpadó kuchennych pochodzenia roślinego ulegających biodegradacji. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadó Komunalnych można przywieść odpady ulegające biodegradacji umieszczone w workach. Zostaną tam przyjęte bez dodatkowych opłat. Punkt mieści się przy ul. Samsonowicza 40A w Ostrowcu Św.

 
designed by www.madeyourweb.com