Menu Content/Inhalt
Przetarg na remont podłoży podłogowych w mieszkaniach OSM PDF Drukuj

2021.01.26 godz. 10:00

Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Ostrowcu Św. ul. Kochanowskiego 5
ogłasza przetarg dwustopniowy nieograniczony
na remont podłoży podłogowych w mieszkaniach OSM.

Zakres robót obejmuje:

- rozebranie posadzek cementowych wraz z istniejącymi warstwami posadzkowymi

- skucie i odtworzenie pasów tynku szer. 15 cm

- usunięcie płyty pilśniowej nasączonej związkami z grupy ksylamitów

- wywiezienie i utylizacja odpadów

- gruntowanie podłoży pokostem lnianym

- wykonanie nowej posadzki cementowej wraz z warstwami posadzkowymi

- wywiezienie i przywiezienie mebli na wskazaną odległość.


Szczegółowy zakres rzeczowy przewidziany do wykonania robót podany jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jej załącznikach.

Termin realizacji do 31.12.2021r.

W przetargu mogą brać udział Oferenci, którzy:

- wniosą wadium w kwocie 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych)

- spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena – 30 zł) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 18 lub pocztą elektroniczną, po dokonaniu wpłaty na konto OSM: 62 1240 4416 1111 0000 4962 6438 i przesłania potwierdzenia z danymi oferenta potrzebnymi do wystawienia faktury na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Oferty należy składać w sekretariacie OSM w Ostrowcu Św. ul. Kochanowskiego 5 pok. nr 14 do dnia 25.01.2021r. do godz. 1400.

Otwarcie ofert nastąpi w sali widowiskowej Osiedlowego Domu Kultury przy ul. Wspólnej 5 w dniu 26.01.2021r. o godz. 1000.

Szczegółowych informacji udziela Dział Nadzoru i Eksploatacji OSM pok. nr 18 tel. 41 263 10 84.

Ostrowiec Św. dnia 11.01.2021r.

 

 
designed by www.madeyourweb.com