Menu Content/Inhalt
Przetarg na wykonanie robót remontowych i malowanie klatek w zasobach OSM PDF Drukuj

2021.01.28 godz. 10:00

Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Ostrowcu Św. ul. Kochanowskiego 5
ogłasza przetarg dwustopniowy nieograniczony
na wykonanie robót remontowych i malowanie klatek schodowych
w zasobach OSM.

Termin realizacji 30.09.2021r.

W przetargu mogą brać udział Oferenci, którzy:

  - spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - wniosą wadium w kwocie 3.000,00zł (słownie: trzy tysiące złotych)

Szczegółowe warunki przetargu zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - do nabycia wsiedzibie Zamawiającego pok. nr 18 (w cenie 30zł) lub pocztą elektroniczną, podokonaniu wpłaty na  konto OSM: 62124044161111000049626438 i przesłaniu potwierdzenia zdanymi oferenta potrzebnymi dowystawienia faktury na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Informacje dotyczące przetargu udzielane są przez Dział Nadzoru i Eksploatacji pok. nr 18 tel. 41 263 10 84.

Oferty należy składać w sekretariacie OSM wOstrowcuŚw. ul.Kochanowskiego 5 pok. nr 14 do dnia 27.01.2021r. do godz. 1400.

Otwarcie ofert nastąpi w Sali Widowiskowej Osiedlowego Domu Kultury przy ul.Wspólnej 5 w dniu 28.01.2021r.godz. 1000.

Ostrowiec Św. dnia 14.01.2021r.

 
designed by www.madeyourweb.com