Menu Content/Inhalt
Nasilające się awarie kanalizacyjne PDF Drukuj

Zgodnie z art. 28 ust. 4a Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków za wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych zabronionych ustawą odpadów, grozi kara grzywny do 10 000 zł.
 

 


Sienkiewicza 72

 


Sienkiewicza 72

 


 


 
designed by www.madeyourweb.com