Menu Content/Inhalt
Wolne lokale użytkowe
Lokale użytkowe PDF Drukuj Email

Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje,
iż posiada wolne lokale użytkowe do wynajęcia
 położone w Ostrowcu Św.

  

Adres lokalu

Powierzchnia
użytkowa w m2

Uwagi

ul. Iłżecka 91

77,10

ul. Polna 27

51,91

ul. Waryńskiego 53

40,60

piwnica 

ul. Sienkiewicza 66

34,86

os. Pułanki 18

16,82

XI piętro

os. Pułanki 54

119,09

parter

os. Słoneczne 14

27,58


os. Słoneczne 14

103,60

stoisko
handolowe

os. Słoneczne 14

167,40

os. Słoneczne 14

85,36

stoisko
handlowe 

os. Słoneczne 14

122,22

stoisko
handlowe 

os. Słoneczne 14

14,50

dolny pasaż 

Zainteresowani ww. lokalami użytkowymi mogą składać oferty z propozycję stawki czynszu w Sekretariacie Spółdzielni ul. Kochanowskiego 5, w Ostrowcu Św. pok. nr 14 . W ofercie musi być określona działalność , którą najemca będzie prowadził w najmowanym lokalu. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający formę organizacyjno - prawną oferenta (np. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wyciąg z rejestru sądowego, umowę spółki ), zaświadczenie o nie zaleganiu z powinnościami płatniczymi z Urzędu Skarbowego i ZUS.  W celu obejrzenia lokali należy kontaktować się z Administracjami poszczególnych osiedli. Bliższych informacji udziela Dział ds. Gospodarki Lokalami, pok. nr 12, tel. 263-11-01, wew.113.

 

 

 

 

 


designed by www.madeyourweb.com