Menu Content/Inhalt
Komunikaty
Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej PDF Drukuj

Zarząd Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrowcu Św. działając na podstawie art. 83 ust. 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 845) oraz na podstawie § 106 Statutu OSM zawiadamia o terminie i porządku obrad części Walnego Zgromadzenia, które odbędą się w dniach: 06.06.2019 r., 07.06.2019 r. w Osiedlowym Domu Kultury w Ostrowcu Św., ul. Wspólna 5 o godz. 16:30:

06.06.2019 r. - I część - obejmuje członków OSM zajmujących lokale mieszkalne w Ostrowcu Św. na terenie Osiedli: Spółdzielców i Pułanki, garaże w tych osiedlach oraz lokale mieszkalne na terenie Miasta Kunów.

07.06.2019 r. - II część - obejmuje członków OSM zajmujących lokale mieszkalne w Ostrowcu Św. na terenie Osiedli: Sienkiewiczowskie i Słoneczne, garaże w tych osiedlach (CHU) oraz lokale mieszkalne przy ulicach: Starokunowska 1/7a, Górzysta 14/24, Słowackiego 40/42 i na terenie Miast: Łagów i Nowa Słupia.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Prezydium obrad (Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego, Sekretarz).
 3. Przyjęcie Porządku obrad Zebrania.
 4. Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Wnioskowej.
 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie odbywanej części Walnego Zgromadzenia.
 6. Sprawozdanie Zarządu OSM za 2018 r., w tym sprawozdanie finansowe za rok 2018.
 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej OSM za 2018 r.
 8. Przedstawienie oceny polustracyjnej Spółdzielni za lata 2015-2017 dokonanej przez lustratora Krajowej Rady Spółdzielczej.
 9. Dyskusja w zakresie przedstawionych sprawozdań.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a. zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej OSM za rok 2018,
  b. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu OSM z działalności w roku 2018,
  c. zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2018,
  d. zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej za rok 2018,
  e. udzielenia absolutorium członkom Zarządu OSM za rok 2018,
  f. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań ponad zobowiązania bieżące jaką
     OSM może zaciągnąć w okresie od 1.07.2019 r. do 30.06.2020 r.
  g. zatwierdzenia wniosków z przeprowadzonej w OSM lustracji.
 11. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
 12. Zakończenie obrad.

Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni, Rady Nadzorczej oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zostaną wyłożone do wglądu członkom Spółdzielni w jej siedzibie przy ul. J. Kochanowskiego 5 pokój nr 1 – portiernia (parter), począwszy od dnia 23 maja 2019 r. w godz. 800 – 1400 zaś sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania od dnia 22 maja 2019 r. Każdemu członkowi przysługuje prawo do zapoznania się z wyłożonymi dokumentami.

Udział w Walnym Zgromadzeniu będą mogły wziąć osoby uprawnione, które okażą dokument tożsamości. Rejestr członków OSM do wglądu w siedzibie Spółdzielni, ul. J. Kochanowskiego 5 pokój nr 10. Mandaty będą wydawane Członkom Spółdzielni od godz. 15:30 w dniu obrad części Walnego Zgromadzenia.

 

Ostrowiec Św. dnia 21.03.2019 r.                                                                

 

                                                                                                                      Z A R Z Ą D

                                                                                                 Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 
Harmonogram I terminu odczytu podzielników kosztów centralnego ogrzewania PDF Drukuj
HARMONOGRAM I TERMINU ODCZYTU 
PODZIELNIKÓW KOSZTÓW OGRZEWANIA 
13 MAJA - 24 CZERWCA 2019
 
ADMINISTRACJA OS. SPÓŁDZIELCÓW I SIENKIEWICZOWSKIE
Adres Klatka Data Godzina Uwagi
IŁŻECKA 69 1 13.05.2019 17:00 - 19:30  
IŁŻECKA 69 2 13.05.2019 17:00 - 19:30  
IŁŻECKA 69 3 13.05.2019 17:00 - 19:30  
KOCHANOWSKIEGO 8 1 23.05.2019 14:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
KOCHANOWSKIEGO 8 2 23.05.2019 14:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
KOCHANOWSKIEGO 8 3 23.05.2019 14:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
KOCHANOWSKIEGO 8 4 23.05.2019 14:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
POLNA 66 1 15.05.2019 16:30 - 20:00
POLNA 66 2 15.05.2019 16:30 - 20:00
POLNA 68 1 24.05.2019 15:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
POLNA 68 2 24.05.2019 15:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
IŁŻECKA 61, 63, 65 odczyt radiowy  
IŁŻECKA 71, 73, 75, 77, 79 odczyt radiowy  
KOCHANOWSKIEGO 6, 7, 9 odczyt radiowy  
KOPERNIKA 4, 10, 12, 18, 24, 26, 27 odczyt radiowy  
KOPERNIKA 30, 32, 34, 36 odczyt radiowy  
POLNA 25, 27, 37, 82 odczyt radiowy  
SIENKIEWICZA 59C, 66, 68, 72, 76, 78, 84 odczyt radiowy  
WARYŃSKIEGO 10 odczyt radiowy  
WSPÓLNA 3 odczyt radiowy  
ADMINISTRACJA OS. SŁONECZNE
Adres Klatka Data Godzina  
OS. SŁONECZNE 9 1 16.05.2019 16:30 - 20:00  
OS. SŁONECZNE 9 2 16.05.2019 16:30 - 20:00  
OS. SŁONECZNE 9 3 16.05.2019 16:30 - 20:00  
OS. SŁONECZNE 9 4 16.05.2019 16:30 - 20:00  
OS. SŁONECZNE 9 5 16.05.2019 16:30 - 20:00  
OS. SŁONECZNE 9 6 16.05.2019 16:30 - 20:00  
OS. SŁONECZNE 23 1 17.05.2019 16:30 - 19:30  
OS. SŁONECZNE 23 2 17.05.2019 16:30 - 19:30  
OS. SŁONECZNE 23 3 17.05.2019 16:30 - 19:30  
OS. SŁONECZNE 23 4 17.05.2019 16:30 - 19:30  
OS. SŁONECZNE 24 1 20.05.2019 16:30 - 20:00  
OS. SŁONECZNE 24 2 20.05.2019 16:30 - 20:00  
OS. SŁONECZNE 24 3 20.05.2019 16:30 - 20:00  
OS. SŁONECZNE 24 4 20.05.2019 16:30 - 20:00  
OS. SŁONECZNE 24 5 20.05.2019 16:30 - 20:00  
OS. SŁONECZNE 24 6 20.05.2019 16:30 - 20:00  
OS. SŁONECZNE 25 1 21.05.2019 16:30 - 20:00  
OS. SŁONECZNE 25 2 21.05.2019 16:30 - 20:00  
OS. SŁONECZNE 25 3 21.05.2019 16:30 - 20:00  
OS. SŁONECZNE 25 4 21.05.2019 16:30 - 20:00  
OS. SŁONECZNE 25 5 21.05.2019 16:30 - 20:00  
OS. SŁONECZNE 25 6 21.05.2019 16:30 - 20:00  
OS. SŁONECZNE 30 1 24.05.2019 16:30 - 20:00  
OS. SŁONECZNE 30 2 24.05.2019 16:30 - 20:00  
OS. SŁONECZNE 30 3 24.05.2019 16:30 - 20:00  
OS. SŁONECZNE 30 4 24.05.2019 16:30 - 20:00  
OS. SŁONECZNE 30 5 24.05.2019 16:30 - 20:00  
OS. SŁONECZNE 30 6 24.05.2019 16:30 - 20:00
OS. SŁONECZNE 31 1 22.05.2019 15:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. SŁONECZNE 31 2 22.05.2019 15:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. SŁONECZNE 31 3 22.05.2019 15:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. SŁONECZNE 31 4 22.05.2019 15:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. SŁONECZNE 32 1 22.05.2019 15:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. SŁONECZNE 32 2 22.05.2019 15:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. SŁONECZNE 32 3 22.05.2019 15:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. SŁONECZNE 32 4 22.05.2019 15:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. SŁONECZNE 34 1 22.05.2019 16:30 - 20:00  
OS. SŁONECZNE 34 2 22.05.2019 16:30 - 20:00  
OS. SŁONECZNE 34 3 22.05.2019 16:30 - 20:00  
OS. SŁONECZNE 34 4 22.05.2019 16:30 - 20:00  
OS. SŁONECZNE 44 1 23.05.2019 16:30 - 20:00  
OS. SŁONECZNE 44 2 23.05.2019 16:30 - 20:00  
OS. SŁONECZNE 44 3 23.05.2019 16:30 - 20:00  
OS. SŁONECZNE 44 4 23.05.2019 16:30 - 20:00  
OS. SŁONECZNE 1, 2, 3, 4, 7, 26, 27, 29, 46, 47 odczyt radiowy  
SŁOWACKIEGO 40/42 odczyt radiowy  
ADMINISTRACJA OS. PUŁANKI
Adres Klatka Data Godzina  
OS. PUŁANKI 36 1 13.05.2019 14:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. PUŁANKI 36 2 13.05.2019 14:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. PUŁANKI 36 3 13.05.2019 14:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. PUŁANKI 36 4 13.05.2019 14:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. PUŁANKI 36 5 13.05.2019 14:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. PUŁANKI 37 1 13.05.2019 14:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. PUŁANKI 37 2 13.05.2019 14:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. PUŁANKI 37 3 13.05.2019 14:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. PUŁANKI 37 4 13.05.2019 14:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. PUŁANKI 37 5 13.05.2019 14:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. PUŁANKI 38 1 13.05.2019 14:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. PUŁANKI 38 2 13.05.2019 14:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. PUŁANKI 38 3 13.05.2019 14:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. PUŁANKI 39 1 14.05.2019 14:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. PUŁANKI 39 2 14.05.2019 14:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. PUŁANKI 39 3 14.05.2019 14:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. PUŁANKI 40 1 14.05.2019 14:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. PUŁANKI 40 2 14.05.2019 14:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. PUŁANKI 40 3 14.05.2019 14:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. PUŁANKI 40 4 14.05.2019 14:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. PUŁANKI 40 5 14.05.2019 14:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. PUŁANKI 41 1 14.05.2019 14:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. PUŁANKI 41 2 14.05.2019 14:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. PUŁANKI 41 3 14.05.2019 14:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. PUŁANKI 41 4 14.05.2019 14:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. PUŁANKI 41 5 14.05.2019 14:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. PUŁANKI 42 1 15.05.2019 14:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. PUŁANKI 42 2 15.05.2019 14:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. PUŁANKI 42 3 15.05.2019 14:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. PUŁANKI 42 4 15.05.2019 14:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. PUŁANKI 42 5 15.05.2019 14:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. PUŁANKI 42 6 15.05.2019 14:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. PUŁANKI 42 7 15.05.2019 14:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. PUŁANKI 43 1 15.05.2019 14:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. PUŁANKI 43 2 15.05.2019 14:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. PUŁANKI 43 3 15.05.2019 14:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. PUŁANKI 43 4 15.05.2019 14:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. PUŁANKI 43 5 15.05.2019 14:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. PUŁANKI 45 1 20.05.2019 15:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. PUŁANKI 45 2 20.05.2019 15:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. PUŁANKI 45 3 20.05.2019 15:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. PUŁANKI 46 1 16.05.2019 15:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. PUŁANKI 46 2 16.05.2019 15:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. PUŁANKI 46 3 16.05.2019 15:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. PUŁANKI 46 4 17.05.2019 15:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. PUŁANKI 46 5 17.05.2019 15:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. PUŁANKI 46 6 17.05.2019 15:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. PUŁANKI 47 1 21.05.2019 14:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. PUŁANKI 47 2 21.05.2019 14:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. PUŁANKI 47 3 21.05.2019 14:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. PUŁANKI 48 1 21.05.2019 14:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. PUŁANKI 48 2 21.05.2019 14:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. PUŁANKI 48 3 21.05.2019 14:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. PUŁANKI 48 4 21.05.2019 14:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. PUŁANKI 48 5 21.05.2019 14:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. PUŁANKI 48 6 21.05.2019 14:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. PUŁANKI 50 1 21.05.2019 14:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. PUŁANKI 50 2 21.05.2019 14:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. PUŁANKI 50 3 21.05.2019 14:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. PUŁANKI 51 1 23.05.2019 14:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. PUŁANKI 51 2 23.05.2019 14:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. PUŁANKI 51 3 23.05.2019 14:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. PUŁANKI 51 4 23.05.2019 14:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. PUŁANKI 51 5 23.05.2019 14:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
OS. PUŁANKI 51 6 23.05.2019 14:00 - 19:00 odczyt i wymiana PKO
pozostałe bloki tj. od OS. PUŁANKI 1 do 34 odczyt radiowy
 
Harmonogram wywozu odpadów z terenu OSM w 2019 roku. PDF Drukuj
Harmonogramy wywozu odpadów z zabudowy wielorodzinnej
z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2019
 roku
Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Więcej…
 
Postępowanie z odpadami remontowymi PDF Drukuj
odpady remontowe
 
Huczny jubileusz OSM PDF Drukuj

                        

Huczny jubileusz OSM

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 5
designed by www.madeyourweb.com