Menu Content/Inhalt
Komunikaty


Pomieszczenia do wynajęcia dla mieszkańców bloku os. Pułanki 45 PDF Drukuj

Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada do wynajęcia dla mieszkańców bloku Os. Pułanki 45 pomieszczenie na XI piętrze tego budynku z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze.

Więcej…
 
Zmiany w sposobie doręczania zawiadomień PDF Drukuj
Zarząd Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Ostrowcu Św.
informuje,

że Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany w Statucie OSM zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, które odbyło się w dniach 5 - 6 czerwca 2012 r.

W Statucie OSM wprowadzono następujące zmiany:

1/ w § 93 ust 12 dodaje się zdanie drugie: „ Spółdzielnia zawiadamia o dokonanym rozliczeniu kosztów, składając rozliczenie w oddawczej skrzynce pocztowej.",

2/ w § 94 ust 2 dodaje się zdanie końcowe: „ Zawiadomienia o zmianie wysokości opłat Spółdzielnia dokonuje poprzez złożenie pisma w oddawczej skrzynce pocztowej.".

W wyniku wprowadzonych zmian statutowych (§93 ust.12 i §94 ust.2), członkom spółdzielni jak i osobom nie będącym  członkami spółdzielni, którym przysługują prawa do lokali, zawiadomienia  o wysokości zaliczek na pokrycie kosztów dostawy ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania i dokonanym rozliczeniu, oraz o zmianie wysokości opłat będą dokonywane przez Spółdzielnię poprzez złożenie pism w oddawczej skrzynce pocztowej.

Ostrowiec Św. 19.10.2012 r.

 
Informacja dotycząca podzielników kosztów C.O. PDF Drukuj
  Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa od kilku lat montuje elektroniczne podzielniki kosztów ogrzewania w mieszkaniach. Do końca 2008 roku podzielniki zostały zamontowane już w 62 budynkach, co stanowi ok 47% całości zasobów.
Więcej…
 
Selektywna zbiórka i wywóz odpadów PDF Drukuj
Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że:

  • odpady wielkogabarytowe ( np. stare meble ) należy składać przed lub w altanach śmietnikowych, skąd odbierane są przez spółkę Remondis ( w ramach wnoszonych przez mieszkańców opłat za wywóz śmieci )
Więcej…
 
Zwróć uwagę na własne bezpieczeństwo PDF Drukuj

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej


W ostatnich latach szczególnie ważnym tematem jest obniżanie kosztów ogrzewania mieszkań. Osiągamy to między innymi poprzez liczne działania energooszczędne takie jak : ocieplenie budynków, wymianę okien, modernizację instalacji centralnego ogrzewania.


W wielu mieszkaniach dążenie do obniżenia kosztów ogrzewania zdominowało rolę prawidłowej wentylacji mieszkań. Mieszkania połączone są z atmosferą poprzez okna, drzwi wejściowe oraz przewody wentylacyjne i spalinowe / odprowadzenie spalin /.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 5
designed by www.madeyourweb.com