Menu Content/Inhalt
Zamówienia unijne

 
 
„Rewitalizacja parku w Osiedlu XXV-lecia”

realizowanego w ramach projektu pn.
„Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 „Rozwój miast”, działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”
Ogłoszenie o zamówieniu - Rewitalizacja parku w Osiedlu Spółdzielców PDF Drukuj Email
Archiwum unijnych przetargów i zapytań

2018.07.16 godz. 09:30

 
Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji parku w Osiedlu XXV-lecia PDF Drukuj Email
Wybrane oferty unijnych przetargów i zapytań
 
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji parku w Osiedlu XXV-lecia PDF Drukuj Email
Archiwum unijnych przetargów i zapytań

2018.03.22 godz. 10:00

 


designed by www.madeyourweb.com