Menu Content/Inhalt
Zamówienia unijne

 
 
„Rewitalizacja parku w Osiedlu XXV-lecia”

realizowanego w ramach projektu pn.
„Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 „Rozwój miast”, działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”
Informacja o wyborze oferty - Rewitalizacja parku w Osiedlu Spółdzielców (III) PDF Drukuj Email
Wybór ofert unijnych przetargów i zapytań
 
Informacja z otwarcia ofert - Rewitalizacja parku w Osiedlu Spółdzielców (III) PDF Drukuj Email
Wybór ofert unijnych przetargów i zapytań
 
Ogłoszenie o zamówieniu - Rewitalizacja parku w Osiedlu Spółdzielców (III) PDF Drukuj Email
Archiwum unijnych przetargów i zapytań

2018.09.27 godz. 09:30

 
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Rewitalizacja parku w Osiedlu Spółdzielców (II) PDF Drukuj Email
Wybór ofert unijnych przetargów i zapytań
 
Ogłoszenie o zamówieniu - Rewitalizacja parku w Osiedlu Spółdzielców (II) PDF Drukuj Email
Archiwum unijnych przetargów i zapytań

2018.08.22 godz. 09:30

 


designed by www.madeyourweb.com