Komunikaty

Aneks do regulaminu rozliczania C.O. i C.C.W.

Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż Rada Nadzorcza uchwałą nr 50/2022 z dnia 31.08.2022 r. zatwierdziła Aneks nr 1 doRegulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej dla centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej w Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej”, który obowiązuje od okresu rozliczeniowego 2022/2023.

Aneks nr 1 jest dostępny w siedzibie Spółdzielni na ul. Kochanowskiego 5, w administracjach osiedlowych oraz na stronie internetowej pod adresem www.osm.ostrowiec.pl.

Zarząd OSM

Poszukujemy do pracy konserwatora dźwigów osobowych. elektryka, hydraulika

Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Ostrowcu Świętokrzyskim

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

 

1. Konserwator elektryk - zatrudnienie na pełnym etacie

wykształcenie: co najmniej zasadnicze zawodowe o kierunku technicznym

wymagania: ważne uprawnienia SEP do 1kV,
                    umiejętność pracy w zespole,
                    dyspozycyjność,
                    chęć do pracy

 

2. Konserwator sieci wodno – kanalizacyjnej - zatrudnienie na pełnym etacie
    ( hydraulik, monter instalacji sanitarnych )

wykształcenie: zasadnicze zawodowe,

umiejętności: konserwacja i modernizacja sieci i urządzeń wodnych, kanalizacyjnych, grzewczych i gazowych,

                     prace budowlane i wykończeniowe,

                     umiejętność pracy w zespole,

                     chęć do pracy

 

3. Konserwator dźwigów osobowych - zatrudnienie na pełnym etacie

wykształcenie: co najmniej zasadnicze zawodowe ( elektryk lub elektromechanik ),

wymagania: preferowane osoby z uprawnieniami UDT do konserwacji urządzeń transportu bliskiego,
                   
ważne uprawnienia SEP do 1kV,
                   
umiejętność pracy w zespole,
                   
dyspozycyjność,
                    chęć do pracy

 

Kontakt z pracodawcą: Dział ds. Pracowniczych i Organizacyjnych

telefon: 41 263 -11- 01 wew. 149

Zmiana regulaminu rozliczania C.O. i C.C.W.

Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż Rada Nadzorcza uchwałą nr 31/2022 zatwierdziła nowy „Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej dla centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej w Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej”, który zacznie obowiązywać od 01.07.2022 r.

Zmiana regulaminu wynika z konieczności dostosowania jego zapisów do zmienionej Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne oraz Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. w części dotyczącej zarówno centralnego ogrzewania jak i podgrzania wody.

Regulamin jest dostępny w siedzibie Spółdzielni na ul. Kochanowskiego 5, w administracjach osiedlowych oraz na stronie internetowej pod adresem www.osm.ostrowiec.pl.

Zachęcamy do zapoznania się z nowym regulaminem.

Zarząd OSM