KOMUNIKAT !!!

W związku z pojawiającymi się zapytaniami w sprawie zwolnienia z opłat za mieszkanie, w związku z epidemią koronawirusa informujemy, że Spółdzielnia nie widzi takiej możliwości.

Obowiązek wnoszenia opłat eksploatacyjnych jest powinnością ustawową, wynikającą z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Wnoszone przez Państwa opłaty za mieszkania przeznaczone są na regulowanie płatności m.in. za energię cieplną dla potrzeb c.o. i c.c.w - do MEC; za wodę i kanalizację - do MWiK; za energię elektryczną niezbędną m.in. do oświetlenia klatek schodowych, pracy wind osobowych, oświetlenia zewnętrznego – do PGE; za podatek od nieruchomości, za odbiór śmieci – do Gminy Ostrowiec oraz na pokrycie innych kosztów np. usuwanie awarii, bieżące remonty i konserwacje zasobów, obowiązkowe ubezpieczenie budynków, przeglądy i usługi kominiarskie, dzierżawa pojemników na śmieci itp. Pomimo trwającej epidemii Spółdzielnia nie jest zwolniona z regulowania powyższych należności.

Zwolnienie z opłat za mieszkania spowodowałoby zaprzestanie regulowania ww. należności, konsekwencje czego odczuliby przede wszystkim mieszkańcy.

Wychodząc naprzeciw trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się znaczna część mieszkańców – Spółdzielnia odstąpi od naliczania ustawowych odsetek od nieterminowych wpłat. Ponadto, w uzasadnionych przypadkach, mieszkańcy mogą występować z wnioskami o rozłożenie opłat za mieszkania na dogodne raty.