Komunikaty

KOMUNIKAT - dewastacja wind i klatek schodowych

K O M U N I K A T !!!

 W związku z ciągłą dewastacją wind i klatek schodowych, Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa zwraca się do wszystkich mieszkańców z prośbą o:

 

- zwracanie uwagi, szczególnie na osoby postronne niezamieszkałe w Państwa budynku, które zachowują się podejrzanie, manipulują przy windzie czy też innym wyposażeniu budynku,

- powiadomienie służb mundurowych o zauważonych przez Państwa osobach zachowujących się podejrzanie lub dewastujących wyposażenie budynku

- natychmiastowe powiadamianie służb Spółdzielni o zauważonych nieprawidłowościach,

- otwieranie drzwi wejściowych wyłącznie znanym Państwu osobom.

Prosimy o zachowanie czujności i pomoc w ochronie przed dewastacją budynków i ich wyposażenia.