Komunikaty

Harmonogram wywozu odpadów z terenu OSM w 2022 r.

Harmonogramy wywozu odpadów z zabudowy wielorodzinnej
z terenów 
Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w roku 2022


Osiedle Pułanki

Niesegregowane odpady komunalne - poniedziałek, środa, piątek oraz 16.04, 24.12
Odpady ulegające biodegradacji i odpadów zielonych - poniedziałek* 
Tworzywa sztuczne i metale- poniedziałek 
Papier i tektura- wtorek 
Opakowań ze szkła - piątek
Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 10.01, 31.01, 21.02, 14.03, 04.04, 25.04, 16.05, 06.06, 27.06, 18.07, 08.08, 29.08, 19.09, 10.10, 31.10, 21.11, 12.12


Osiedle Słoneczne

Niesegregowane odpady komunalne - poniedziałek, środa, piątek oraz 16.04, 24.12
Odpady ulegające biodegradacji i odpadów zielonych- poniedziałek* 
Tworzywa sztuczne i metale - poniedziałek 
Papier i tektura - czwartek
Opakowań ze szkła - piątek
Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 - 10.01, 31.01, 21.02, 14.03, 04.04, 25.04, 16.05, 06.06, 27.06, 18.07, 08.08, 29.08, 19.09, 10.10, 31.10, 21.11, 12.12


Osiedle Spółdzielców

Niesegregowane odpady komunalne - poniedziałek, środa, piątek oraz 16.04, 24.12
Odpady ulegające biodegradacji i odpadów zielonych- środa*  
Tworzywa sztuczne i metale - wtorek 
Papier i tektura - czwartek
Opakowań ze szkła - piątek
Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 11.01, 01.02, 22.02, 15.03, 05.04, 26.04, 17.05, 07.06, 28.06, 19.07, 09.08, 30,08, 20.09, 11.10, 07.11, 22.11, 13.12

Osiedle Sienkiewiczowskie

Niesegregowane odpady komunalne - poniedziałek, środa, piątek oraz 16.04, 24.12
Odpady ulegające biodegradacji i odpadów zielonych- poniedziałek* 
Tworzywa sztuczne i metale - wtorek
Papier i tektura - czwartek
Opakowań ze szkła - piątek
Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 11.01, 01.02, 22.02, 15.03, 05.04, 26.04, 17.05, 07.06, 28.06, 19.07, 09.08, 30,08, 20.09, 11.10, 07.11, 22.11, 13.12

Osiedle Trójkąt ( Polna 21, 23, 25, 27, 31, 37, Sienkiewicza 46 ) 

Niesegregowane odpady komunalne - poniedziałek, środa, piątek oraz 16.04, 24.12
Odpady ulegające biodegradacji i odpadów zielonych - piątek*  
Tworzywa sztuczne i metale - wtorek 
Papier i tektura - czwartek
Opakowań ze szkła - piątek
Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 13.01, 03.02, 24.02, 17.03, 07.04, 28.04, 19.05, 09.06, 30.06, 21.07, 11.08, 01.09, 22.09, 13.10, 03.11, 24.11, 15.12

 

Nowa Słupia

Niesegregowane odpady komunalne ( zmieszane ) - pojemnik/worek czarny,
bioodpady  worek brązowy - 03.01, 10.01, 17,01, 24.01, 31.01, 07.02, 14.02, 21.02, 28.02, 07.03, 14.03, 21.03, 28.03, 04.04, 11.04, 20.04, 25.04,  02.05, 09.05, 16.05, 23.05, 30.05, 06.06, 13.06, 20.06, 27.06, 04.07, 11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 17.08, 22.08, 29.08, 05.09, 12.09, 19.09, 26.09, 03.10, 10.10, 17.10, 24.10, 31.10, 07.11, 14.11, 21.11, 29.11, 05.12, 12.12, 19.12, 27.12

Tworzywa sztuczne i metale - worek żółty - 04.01, 01.02, 08.03, 05.04, 10.05, 07.06, 05.07, 02.08, 06.09, 04.10, 08.11, 06.12


Papier i tektura - worek niebieski,
szkło opakowaniowe - worek zielony - 07.01, 04.02, 04.03, 08.04, 06.05, 03.06, 08.07, 05.08, 09.09, 07,10, 04.11, 09.12 

Popiół - worek szary - 05.01, 02.03, 04.05, 07.09, 03.11


 

Kunów 

Niesegregowane odpady komunalne ( zmieszane ) - raz w tygodniu (w każdy wtorek)

Bioodpady worek brązowy - raz w tygodniu (w każdy wtorek)

Tworzywa sztuczne i metale - pojemnik z naklejką żółtą - pojemnik typu dzwon - co 2 tygodnie (czwartek)

Papier i tektura - worek niebieski,
szkło opakowaniowe - worek zielony - pojemnik typu dzwon - co 2 tygodnie (czwartek)

 

Łagów od kwietnia 2021

Zmieszane odpady komunalne i popiół - 08.01, 05.02, 05.03 

Segregowane odpady komunalne ( tworzywa sztuczne, metal, opakowania 
wielomateriałowe, papier, szkło) -  05.01, 02.02, 02.03 

Odpady biodegradowane  - 22.01, 19.02, 19.03 

Odpady wielkogabarytowe, meble, zużyty sprzęt domowy - 10.02

 

 

 

* W okresie od 16.XI do 31.III odbiór odpadów bio i zielonych 1 na 2 tygodnie

  UWAGA!! Odpady ulegające biodegradacji to odpady komunalne stanowiące część roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów mieszczące się w pojemniku, wytworzone w gospodarstwie domowym (mieszkaniu). Dopuszcza się możliwość zbierania wraz odpadami ulegającymi biodegradacji, odpadów kuchennych pochodzenia roślinnego ulegających biodegradacji. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można przywieść odpady ulegające biodegradacji umieszczone w workach. Zostaną tam przyjęte bez dodatkowych opłat. Punkt mieści się przy ul. A. Hedy ps. „Szary” 13a w Ostrowcu Św.

GODZINY PRACY PSZOK

poniedziałek -– piątek

od marca do listopada

od grudnia do lutego

10:00 – 18:00

10:00 – 16:00

sobota

10:00 –14:00

w dniu 24 grudnia, nie będącym dniem świątecznym 10:00 –14:00