Komunikaty

Zmiana regulaminu rozliczania C.O. i C.C.W.

Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż Rada Nadzorcza uchwałą nr 31/2022 zatwierdziła nowy „Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej dla centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej w Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej”, który zacznie obowiązywać od 01.07.2022 r.

Zmiana regulaminu wynika z konieczności dostosowania jego zapisów do zmienionej Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne oraz Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. w części dotyczącej zarówno centralnego ogrzewania jak i podgrzania wody.

Regulamin jest dostępny w siedzibie Spółdzielni na ul. Kochanowskiego 5, w administracjach osiedlowych oraz na stronie internetowej pod adresem www.osm.ostrowiec.pl.

Zachęcamy do zapoznania się z nowym regulaminem.

Zarząd OSM