Komunikaty

Aneks do regulaminu rozliczania C.O. i C.C.W.

Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż Rada Nadzorcza uchwałą nr 50/2022 z dnia 31.08.2022 r. zatwierdziła Aneks nr 1 doRegulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej dla centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej w Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej”, który obowiązuje od okresu rozliczeniowego 2022/2023.

Aneks nr 1 jest dostępny w siedzibie Spółdzielni na ul. Kochanowskiego 5, w administracjach osiedlowych oraz na stronie internetowej pod adresem www.osm.ostrowiec.pl.

Zarząd OSM