Komunikaty

Aneks nr 2 do regulaminu rozliczania C.O. i C.C.W.

Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż Rada Nadzorcza uchwałą nr 35/2023 z dnia 26.04.2023 r. zatwierdziła Aneks nr 2 doRegulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej dla centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej w Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.

Aneks nr 1 jest dostępny w siedzibie Spółdzielni na ul. Kochanowskiego 5, w administracjach osiedlowych oraz na stronie internetowej pod adresem www.osm.ostrowiec.pl.

Zarząd OSM