Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż Rada Nadzorcza uchwałą nr 69/2023 z dnia 28.09.2023 r. zatwierdziła Aneks nr 3 do „Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej dla centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej w Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.

Aneks jest dostępny w siedzibie Spółdzielni na ul. Kochanowskiego 5, w administracjach osiedlowych oraz na stronie internetowej pod adresem www.osm.ostrowiec.pl.

 

Zarząd OSM