Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że:

  • odpady wielkogabarytowe ( np. stare meble ) należy składać przed lub w altanach śmietnikowych, skąd odbierane są przez spółkę Remondis ( w ramach wnoszonych przez mieszkańców opłat za wywóz śmieci )
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jako odpad niebezpieczny należy składać do specjalnie do tego przeznaczonych pojemników. Pojemniki te znajdują się na terenie administracji osiedlowych - Kochanowskiego 5, Słoneczne 44a, Pułanki 54. Odpady te nieodpłatnie odbierane są przez Spółkę Remondis.

  • w przypadku nagromadzenia dużej ilości odpadów przez mieszkańca zasobów spółdzielczych na skutek np. przeprowadzanego remonu mieszkania - należy zawrzeć indywidualną umowę na odbiór tych odpadów z firmą zajmujacą się wywozem.