Komunikaty

Zmiany w sposobie doręczania zawiadomień

Zarząd Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Ostrowcu Św.
informuje,

że Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany w Statucie OSM zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, które odbyło się w dniach 5 - 6 czerwca 2012 r.

W Statucie OSM wprowadzono następujące zmiany:

1/ w § 93 ust 12 dodaje się zdanie drugie: „ Spółdzielnia zawiadamia o dokonanym rozliczeniu kosztów, składając rozliczenie w oddawczej skrzynce pocztowej.",

2/ w § 94 ust 2 dodaje się zdanie końcowe: „ Zawiadomienia o zmianie wysokości opłat Spółdzielnia dokonuje poprzez złożenie pisma w oddawczej skrzynce pocztowej.".

W wyniku wprowadzonych zmian statutowych (§93 ust.12 i §94 ust.2), członkom spółdzielni jak i osobom nie będącym  członkami spółdzielni, którym przysługują prawa do lokali, zawiadomienia  o wysokości zaliczek na pokrycie kosztów dostawy ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania i dokonanym rozliczeniu, oraz o zmianie wysokości opłat będą dokonywane przez Spółdzielnię poprzez złożenie pism w oddawczej skrzynce pocztowej.

Ostrowiec Św. 19.10.2012 r.

Zwróć uwagę na własne bezpieczeństwo

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej


W ostatnich latach szczególnie ważnym tematem jest obniżanie kosztów ogrzewania mieszkań. Osiągamy to między innymi poprzez liczne działania energooszczędne takie jak : ocieplenie budynków, wymianę okien, modernizację instalacji centralnego ogrzewania.


W wielu mieszkaniach dążenie do obniżenia kosztów ogrzewania zdominowało rolę prawidłowej wentylacji mieszkań. Mieszkania połączone są z atmosferą poprzez okna, drzwi wejściowe oraz przewody wentylacyjne i spalinowe / odprowadzenie spalin /.

Czytaj więcej: Zwróć uwagę na własne bezpieczeństwo