Komunikaty

Obowiązek zakrywania ust i nosa na klatce schodowej i w windzie

Szanowni mieszkańcy

Zgodnie z § 27 ust. 1 pkt2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. do odwołania nałożono obowiązek zakrywania ust i nosa na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu ustawy o własności lokali. Oznacza to obowiązek zakrycia ust i nosa na klatce schodowej i w windzie. Za naruszenie tego obowiązku może zostać nałożony mandat przez odpowiednie służby.


Dbajmy o zdrowie Nasze i Naszych sąsiadów.

KOMUNIKAT - dewastacja wind i klatek schodowych

K O M U N I K A T !!!

 W związku z ciągłą dewastacją wind i klatek schodowych, Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa zwraca się do wszystkich mieszkańców z prośbą o:

 

- zwracanie uwagi, szczególnie na osoby postronne niezamieszkałe w Państwa budynku, które zachowują się podejrzanie, manipulują przy windzie czy też innym wyposażeniu budynku,

- powiadomienie służb mundurowych o zauważonych przez Państwa osobach zachowujących się podejrzanie lub dewastujących wyposażenie budynku

- natychmiastowe powiadamianie służb Spółdzielni o zauważonych nieprawidłowościach,

- otwieranie drzwi wejściowych wyłącznie znanym Państwu osobom.

Prosimy o zachowanie czujności i pomoc w ochronie przed dewastacją budynków i ich wyposażenia.