Przetargi

Remont balkonów w budynkach mieszkalnych OSM

2023.03.29 godz. 10:00

Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Ostrowcu Św. ul. Kochanowskiego 5
ogłasza przetarg dwustopniowy nieograniczony na zadanie
pn. „Remont balkonów w budynkach mieszkalnych OSM”
(remont balustrad, ekranów i płyt balkonowych – liczba balkonów 38 szt.)

Szczegółowy zakres rzeczowy przewidziany do wykonania robót podany jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jej załącznikach.

Termin realizacji: 31.08.2023 r.

W przetargu mogą brać udział Oferenci, którzy:

  - wniosą wadium w kwocie 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych)

  - spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena – 30 zł) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 18 lub pocztą elektroniczną, po dokonaniu wpłaty na konto OSM: 62 1240 4416 1111 0000 4962 6438 i przesłaniu potwierdzenia z danymi Oferenta potrzebnymi do wystawienia faktury na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferty należy składać w sekretariacie OSM w Ostrowcu Św. ul. Kochanowskiego 5 pok. nr 14 lub przesłać pocztą/kurier w terminie do dnia 28.03.2023 r. do godz. 1400.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Kochanowskiego 5 pokój nr 22 w dniu 29.03.2023 r. o godz. 1000.

Szczegółowych informacji udziela Dział Nadzoru i Eksploatacji OSM pok. nr 18, tel. 41 263 10 84

 

Ostrowiec Św. 09.03.2023 r.