Przetargi

Przetarg na remont elewacji polegający na dociepleniu ściany podłużnej od strony balkonów metodą „lekką mokrą” w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

2023.10.03 godz. 10:00

Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Ostrowcu Św. ul. Kochanowskiego 5
 ogłasza przetarg dwustopniowy nieograniczony na zadanie pn.
 „Remont elewacji polegający na dociepleniu ściany podłużnej od strony balkonów
 metodą „lekką mokrą” w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
– ul. J. Kochanowskiego 2, Ostrowiec Św.”

 

Remont elewacji polegający na dociepleniu ściany podłużnej od strony balkonów metodą „lekką mokrą” w budynku mieszkalnym wielorodzinnym – ul. J. Kochanowskiego 2, Ostrowiec Św.” wraz z remontem balkonów oraz robotami, których wykonanie wymuszą prace elewacyjne.

Szczegółowy zakres rzeczowy przewidziany do wykonania robót podany jest w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jej załącznikach. 

Termin realizacji: 20.12.2023 r.

W przetargu mogą brać udział Oferenci, którzy:

 - wniosą wadium w kwocie 8000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych)

 - spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena – 30 zł) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 18 lub pocztą elektroniczną, po dokonaniu wpłaty na konto OSM: 62 1240 4416 1111 0000 4962 6438 i przesłaniu potwierdzenia z danymi Oferenta potrzebnymi do wystawienia faktury na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferty należy składać w sekretariacie OSM w Ostrowcu Św. ul. Kochanowskiego 5 pok. nr 14 lub przesłać pocztą/kurier w terminie do dnia 02.10.2023 r. do godz. 1400.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Kochanowskiego 5 pokój nr 22 w dniu 03.10.2023 r. o godz. 1000.

Szczegółowych informacji udziela Dział Nadzoru i Eksploatacji OSM pok. nr 18,  tel  41 263 10 84

 

Ostrowiec Św. 18.09.2023 r.