Niektóre remonty wykonane w 2017 roku

Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku przy ul. Sienkiewicza 76
Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku przy ul. Sienkiewicza 84
Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku przy ul. Sienkiewicza 64
Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku przy ul. Polnej 21
Remont balkonów przy ul. Konopnickiej 1
Remont balkonów przy ul. Konopnickiej 3
Remont balkonów przy ul. Polnej 27
Remont parkingu przy budynku ul. Kochanowskiego 9
Remont chodników przy budynku ul. Matejki 5
Remont chodnika przy budynku ul. Konopnickiej 3
Remont parkingu przy budynku ul. Kochanowskiego 5
Utwardzenie nawierzchni pod ławkami przy budynku ul. Wspólna 3
Remont ciągu pieszo-jezdnego przy budynku ul. Polna 68
Wymiana drzwi wejściowych (32 szt. drzwi stalowych w 13 budynkach)
Montaż oświetlenia energooszczędnego na klatkach schodowych
Remont ścian osłonowych balkonów w budynku os. Słoneczne 44
Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku przy ul. Iłżeckiej 60
Malowanie klatek schodowych (41 klatek w 15 budynkach)
Remont chodników w parku os. Słoneczne
Remont ciągów pieszo-jezdnych przy budynku CHU os. Słoneczne 14
Remont parkingu przy budynku CHU os. Słoneczne 14
Remont parkingu przy budynku os. Słoneczne 35
Remont parkingu przy budynkach os. Słoneczne 24-30
Remont parkingu przy budynku os. Słoneczne 46
Remont parkingu przy budynku os. Słoneczne 44
Remont parkingu przy budynku os. Słoneczne 12
Remont dachów na budynkach mieszkalnych w osiedlu Pułanki
Remont balkonów budynku os. Pułanki 15 i 18
Remont elewacji wraz z dociepleniem ścian szczytowych budynku os. Pułanki 41
Remont elewacji wraz z dociepleniem ścian szczytowych budynku os. Pułanki 42
Remont elewacji wraz z dociepleniem ścian szczytowych budynku os. Pułanki 43
Remont elewacji wraz z dociepleniem ścian szczytowych budynku os. Pułanki 47
Remont elewacji wraz z dociepleniem ścian budynku przy ul. Iłżeckiej 91
Remont stopni i podestów na klatkach chodowych i korytarzach
w budynkach os. Pułanki 4, 43 i 45

Remont parkingu i ciągów pieszo- jezdnych przy budynku os. Pułanki 51
Remont parkingu i ciągów pieszo- jezdnych przy budynku os. Pułanki 50
Remont chodnika przy budynku os. Pułanki 17
Remont chodnika przy budynkach os. Pułanki 32-33
Wymiana instalacji przeciwpożarowej w budynkach os. Pułanki 13, 14, 15, 18
Remont windy w budynku Pułanki 46
Remont parkingu przy budynku ul. Kochanowskiego 7
Remont parkingu przy budynku ul. Sienkiewicza 68
Remont wiatrołapów w budynkach os. Pułanki 2 i 47