Na Walnym Zgromadzeniu Członków OSM
wybrana została Rada Nadzorcza OSM
na kadencję 2023-2026, w osobach:   

 1. Chmielewski Zbigniew - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Stępień Irena - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 3. Staniek Ewa - Sekretarz Rady Nadzorczej
 4. Bogdański Jarosław
 5. Dziadowicz Bożena
 6. Grabowska Monika
 7. Michalska Jagoda
 8. Mroczek Anna
 9. Nowak Karolina
 10. Rutecka Elżbieta
 11. Syta Andrzej.