Władze OSM

Rada Nadzorcza

Na Walnym Zgromadzeniu Członków OSM wybrana została Rada Nadzorcza OSM na kadencję 2017-2020, w osobach:   

 1. Chudzińska Grażyna - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Kluba Janusz - Z-ca Przewodniczącego RN, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 3. Karolik Renata - Sekretarz, Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej
 4. Bogdański Jarosław - Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
 5. Brodnicka Beata - Członek
 6. Dziadowicz Wanda - Członek
 7. Kuzdak Robert - Członek
 8. Lipka Tomasz - Członek
 9. Loranty-Syta Małgorzata - Przewodniczący Komisji Samorządowej
 10. Łata Mariusz - Członek
 11. Mroczek Anna - Członek