Wolne lokale użytkowe

Lokale użytkowe

Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje,
iż posiada wolne lokale użytkowe do wynajęcia
 położone w Ostrowcu Św.

  

Adres lokalu

Powierzchnia
użytkowa w m2

Uwagi

ul. Kochanowskiego 5

35,50

IV piętro

ul. Sienkiewicza 66A

370,00

piętro

ul. Sienkiewicza 84

70,51

 

os. Pułanki 18

7,25

XI piętro

os. Pułanki 18

16,82

XI piętro

os. Słoneczne 14

103,60

stoisko
handlowe

os. Słoneczne 14

167,40

 

os. Słoneczne 14

85,36

stoisko
handlowe 

os. Słoneczne 14

85,36

stoisko
handlowe 

os. Słoneczne 14

122,22

stoisko
handlowe 

os. Słoneczne 14

231,50

piętro

os. Słoneczne 14

65,67

 

os. Słoneczne 44a

66,47

 

Zainteresowani ww. lokalami użytkowymi mogą składać oferty z propozycję stawki czynszu w Sekretariacie Spółdzielni ul. Kochanowskiego 5, w Ostrowcu Św. pok. nr 14 . W ofercie musi być określona działalność , którą najemca będzie prowadził w najmowanym lokalu. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający formę organizacyjno - prawną oferenta (np. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wyciąg z rejestru sądowego, umowę spółki ), zaświadczenie o nie zaleganiu z powinnościami płatniczymi z Urzędu Skarbowego i ZUS.  W celu obejrzenia lokali należy kontaktować się z Administracjami poszczególnych osiedli. Bliższych informacji udziela Dział ds. Gospodarki Lokalami, pok. nr 12, tel. 263-11-01, wew.113.