Wolne lokale użytkowe

Lokale użytkowe

Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje,
iż posiada wolne lokale użytkowe do wynajęcia
 położone w Ostrowcu Św.

  

Adres lokalu

Powierzchnia
użytkowa w m2

Uwagi

ul. Polna 27

27,00

 

ul. Sienkiewicza 66A

370,00

 piętro

os. Słoneczne 14

27,58

  piętro

os. Słoneczne 14

103,60

stoisko
handlowe

os. Słoneczne 14

167,40

piwnica

os. Słoneczne 14

85,36

stoisko
handlowe 

os. Słoneczne 14

85,36

stoisko
handlowe 

os. Słoneczne 14

122,22

stoisko
handlowe 

os. Słoneczne 14

188,50

piętro

os. Słoneczne 14

65,67

stoisko
handlowe 

os. Słoneczne 14

103,07

dolny
pasaż 

os. Słoneczne 14

131,18

dolny
pasaż

os. Słoneczne 15

329,29

parter

os. Słoneczne 44a

66,47

parter

Zainteresowani ww. lokalami użytkowymi mogą składać oferty z propozycję stawki czynszu w Sekretariacie Spółdzielni ul. Kochanowskiego 5, w Ostrowcu Św. pok. nr 14 . W ofercie musi być określona działalność , którą najemca będzie prowadził w najmowanym lokalu. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający formę organizacyjno - prawną oferenta (np. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wyciąg z rejestru sądowego, umowę spółki ), zaświadczenie o nie zaleganiu z powinnościami płatniczymi z Urzędu Skarbowego i ZUS.  W celu obejrzenia lokali należy kontaktować się z Administracjami poszczególnych osiedli. Bliższych informacji udziela Dział ds. Gospodarki Lokalami, pok. nr 12, tel. 263-11-01, wew.113.