W Klubie Seniora  również było święto wszystkich Matek. Oczywiście  26 maja.