Tak zmieniały się taryfy dla ciepła stosowane
przez Miejską Energetykę Cieplną w Ostrowcu Św.
od 01.06.2022 r.

 
Taryfa z 01.03.2023 r. (ceny brutto - Vat 23%)
Opis opłaty Jednostka miary Grupa C1 Wymiennikownie na os. Pułanki Grupa D1 pozostale zasoby OSM % zmiany w stosunku do ceny poprzedniej
Cena za moc zamówioną zł/MW/m-c 10 605,86 +53%
Cena ciepła zł/GJ 177,76 +26%
Cena nośnika zł/m3 66,38 +206%
Stawka opłaty stałej za przesył zł/MW/m-c 7 812,98 7 969,00 +99% +108%
Stawka opłaty zmiennej za przesył zł/GJ 31,41 36,52 +85% +98%

% zmiany uwzględnia wzrost stawki Vat z 5% do 23%

Taryfa z 01.11.2022 r. (ceny brutto - Vat 5%)

Opis opłaty Jednostka miary Grupa C1 Wymiennikownie na os. Pułanki Grupa D1 pozostale zasoby OSM % zmiany w stosunku do ceny poprzedniej
Cena za moc zamówioną zł/MW/m-c 6 949,22 +0,03%
Cena ciepła zł/GJ 140,95 +33%
Cena nośnika zł/m3 21,71 bz.
Stawka opłaty stałej za przesył zł/MW/m-c 3 916,64 3 834,54 bz. bz.
Stawka opłaty zmiennej za przesył zł/GJ 16,97 18,48 bz. bz.

 Taryfa z 01.06.2022 r. (ceny brutto - Vat 5%)

Opis opłaty Jednostka miary Grupa C1 Wymiennikownie na os. Pułanki Grupa D1 pozostałe zasoby OSM % zmiany w stosunku do ceny poprzedniej
Cena za moc zamówioną zł/MW/m-c 6 947,06 -0,02%
Cena ciepła zł/GJ 106,14 +77%
Cena nośnika zł/m3 21,71 +26%
Stawka opłaty stałej za przesył zł/MW/m-c 3 916,64 3 834,54 +17% +16%
Stawka opłaty zmiennej za przesył zł/GJ 16,97 18,48 +16% +12%

Cena ciepła z rekompensatą dla gospodarstw domowych,
które będą obowiązywać
od 01.03.2023 do 31.12.2023 r. (brutto - Vat 23%)

Opis opłaty Jednostka miary Grupa C1 Wymiennikownie na os. Pułanki Grupa D1 pozostale zasoby OSM % zmiany w stosunku do ceny poprzedniej
Cena za moc zamówioną zł/MW/m-c 6 805,74 -8,00%
Cena ciepła zł/GJ 114,07 +0,9%
Cena nośnika zł/m3 42,59 +84%
Stawka opłaty stałej za przesył zł/MW/m-c 7 812,98 7 969,00 +70% +77%
Stawka opłaty zmiennej za przesył zł/GJ 31,41 36,52 +58% +69%

Zmiana cen obowiązujących od 01.10.2022
w związku ze wzrostem stawki Vat do 23% od 01.01.2023 r.

Opis opłaty Jednostka miary Grupa C1 Wymiennikownie na os. Pułanki Grupa D1 pozostale zasoby OSM % zmiany w stosunku do ceny poprzedniej
Cena za moc zamówioną zł/MW/m-c 7 397,01 +17%
Cena ciepła zł/GJ 113,02
Cena nośnika zł/m3 23,12
Stawka opłaty stałej za przesył zł/MW/m-c 4 588,06 4 491,89
Stawka opłaty zmiennej za przesył zł/GJ 19,88 21,65

Ceny ciepła z rekompensatą dla gospodarstw domowych obowiązujące od 01.10.2022 r. (brutto - Vat 5%)

Opis opłaty Jednostka miary Grupa C1 Wymiennikownie na os. Pułanki Grupa D1 pozostałe zasoby OSM % zmiany w stosunku do ceny poprzedniej
Cena za moc zamówioną zł/MW/m-c 6 314,52 -9%
Cena ciepła zł/GJ 96,48 -9%
Cena nośnika zł/m3 19,74 -9%
Stawka opłaty stałej za przesył zł/MW/m-c 3 916,64 3 834,54 bz. bz.
Stawka opłaty zmiennej za przesył zł/GJ 16,97 18,48 bz. bz.
W zasobach OSM zaliczki na c.o. oraz c.c.w. ustalone zostały w oparciu o taryfę z 01.06.2022 r.

 


Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż w związku ze zmianą ustawy Prawo energetyczne z dnia 20 kwietnia 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 868 z dnia 7 maja 2021 r.), Spółdzielnia ma obowiązek wyposażyć wszystkie lokale w budynkach wielorodzinnych w podzielniki kosztów ogrzewania. Ponadto, zgodnie z art. 45a ust. 11 ww. ustawy, użytkownik lokalu ma obowiązek udostępnić swój lokal w celu zamontowania lub wymiany podzielników. Urządzenia te, będą sukcesywnie montowane w poszczególnych budynkach.

Zarząd OSM 

 

 

Ciasteczka