Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ostrowcu przesyła informacje dotyczące koronawirusa!
HARMONOGRAM I TERMINU ODCZYTU I WYMIANY PODZIELNIKÓW KOSZTÓW OGRZEWANIA   ADMINISTRACJA OS. SPÓŁDZIELCÓW I SIENKIEWICZOWSKIE POLNA 37…
Informacja z otwarcia ofert - Rewitalizacja parku w Osiedlu Spółdzielców - etap III .pdf      <- pobierz plik pdf  
Informacja o wyborze oferty - Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej wraz z zagospodarowaniem działki.pdf      <- pobierz plik…

Aktualności

Uwaga! Komunikat Zarządu OSM

Wobec sygnałów o pojawieniu się na terenie miasta Ostrowca Św. osób podszywających się pod pracowników MWiK wymieniających wodomierze – Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że MWiK nie prowadzi żadnych wymian w lokalach mieszkalnych naszej Spółdzielni. Wymiany takie są organizowane wyłącznie przez Spółdzielnię a ekipy wykonujące wymianę winny okazać stosowne upoważnienie.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z właściwą administracją osiedla.